07/09/21

Aan Tafel bij Dudok met architect Sophie Keulemans en landschapsontwerper Wim Voogt

In het kader van de omgevingsvisie Hilversum, het nationale themajaar ‘Ode aan het landschap’ het jaarthema ‘Stadslandschap’ van het Dudok Architectuur Centrum (DAC) en als aanloop tot de Dag van de Architectuur (19 juni), organiseert het DAC in de maanden april t/m juni wekelijks een interview met architecten met een band met Hilversum. Centraal in het gesprek staat de visie van de architecten op Hilversum van de nabije toekomst.

Patricia Alkhoven, directeur van het Dudok Architectuur Centrum, vraagt de architecten vanuit hun eigen specialisme te kijken naar de relevantie van Dudoks stedenbouw voor hedendaagse ruimtelijke uitdagingen in Hilversum. Thema’s als de tuinstad in het beschermde landschap, klimaatbeheersing, contextueel en inclusief bouwen en behoud van erfgoed, energietransitie, verduurzaming en circulariteit komen daarbij aan de orde, met natuurlijk de vraag naar oplossingsrichtingen voor Hilversum. Uitgangspunt bij de gesprekken is het recent verschenen boek ‘Dudok by Iwan Baan’. De interviews vinden plaats in het DAC aan de Tafel van Dudok, een kunstwerk van Nynke Koster.

In juni vond een gesprek plaats met Sophie Keulemans (Cordaan Amsterdam) en later in de maand met Wim Voogt (OKRA Landschapsarchitecten). Kijk hier beide gesprekken terug.

website: sbddesign.nl