Stadsgesprek

Aanspooring tot de ideale stad

Plannen voor het Hilversum van de toekomst

De Spoorzone is hot. In de Structuurvisie Hilversum 2030 wordt het gebied omschreven als een nieuw stukje stad met woon- en werkfuncties in het groen waar ‘het accent ligt op (creatieve) bedrijvigheid en onderwijs. Talent kan zich hier ontplooien en wordt behouden, zoals potentiële werknemers in de creatieve sector en de zorgsector.’ Daarmee zou de Spoorzone een sleutelrol kunnen vervullen in de plannen voor de ontwikkeling van de stad met betrekking tot infrastructuur, werkgelegenheid, wonen en recreëren. Immers, wie werknemers in de zorg en de creatieve sector wil behouden moet veel te bieden hebben als leefstad in het algemeen. En dus is het gebied ook onderwerp op de politieke agenda voor de komende jaren.

Stadsgesprek ‘Aanspooring tot de ideale stad’ en sketch-Off

Op 17 en 18 maart bogen twee teams van studenten van de TU Delft en de TU Eindhoven zich over het gebied in een 24-uurs Sketch-Off. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht organiseerde het Dudok Architectuur Centrum (DAC) rondom het ontwerpatelier een stadsgesprek onder de noemer ‘Aanspooring tot de ideale stad’. De Spoorzone is immers een schakel naar de rest van de stad. Negen van de tien politieke partijen namen hieraan deel (alleen de ChristenUnie liet verstek gaan omdat het gesprek op een zondag plaats vond). Een inwonersjury beoordeelde de plannen vanuit het perspectief van omwonenden. Hieraan namen Ina Reijn, Martin Triebels en Jochem Sluitman plaats. Een vakjury bestaande uit Jeroen van Schooten (Team V, voorzitter), Charlotte ten Dijke (TANGRAM Architekten) en Lars Mosman (DubbeL-L) reflecteerde op de ruimtelijke en conceptuele kwaliteiten van beide plannen. Een verslag kunt u hier vinden.


Programma zondag 18 maart

14.00 – 15.00 uurPresentatie van de ontwerpteams
15.00 – 16.00 uurStadsgesprek o.l.v. Indira van ‘t Klooster
(directeur Dudok Architectuur Centrum)
met politici en belanghebbenden
16.00  – 16.30 uurEn wat vindt Hilversum in Transitie er eigenlijk allemaal van?!
Cabaret met Robbert Jan Proos, uitslag publieksjury, en bekendmaking winnaar
16.30  – 18.00 uurBorrel

Het ontwerpatelier was een initiatief van GroenLinks, D66 en VVD in samenwerking met architect Frank Roodbeen, Kim van Kampen (Kastanje Vastgoed) en Pieter van der Heijden (XPEX, Experience Beeld en Geluid). Het debat was een initiatief van Dudok Architectuur Centrum. Het ontwerpatelier werd financieel ondersteund door Stadsfonds Hilversum.


Verslag

Lees hier het verslag van het Stadsgesprek op 18 maart.

Locatie

Hilversum

Data

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt en deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Open Monumentendag 2019 vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september. Het landelijke thema voor 2019 is Plekken van plezier. Meer over de invulling van de Open Monumentendag 2019 in Hilversum en over alle monumenten die geopend zijn, leest u binnenkort op deze site.

 

Duur

1 dag
website: sbddesign.nl