Project

De Tafel van Dudok

Nynke Koster is een kunstenaar op het snijvlak van kunst en design. In haar werk staat de spanning tussen herinnering/identiteit, kopiëren/reproduceren en kunstwerk/gebruiksobject centraal. Haar werk is vertegenwoordigd in Nederland, Singapore, Japan en Amerika.

De Tafel van Dudok (2019) is een ruimtelijke herinterpretatie van het Raadhuis van Dudok, tot stand gekomen op basis van afgietsels van de gevels, die zij in december 2018 maakte. ‘Net zoals Dudok nadacht over alle handelingen van gebruikers in zijn gebouwen wil ik alle handelingen aan deze tafel regisseren. Het concept berust op herhaling en afwisseling, op de juiste plaats en in de juiste maten. Zinvolle schoonheid omringd met gebalanceerde vormentaal. Ik besluit als ontwerper waar iets op de tafel wordt geplaatst. Net zo strikt als Dudok beheers ik de regie.’

De Tafel van Dudok is behalve een kunstwerk ook een gebruiksobject, waarbij kunst in de breedste zin van het woord een verbindingsmiddel is. Als de Tafel van Dudok in gebruik is, verzamelen we telkens gelukwensen: uitspraken van de mensen die aan de Tafel dineren over het belang van kunst en/in de publieke ruimte om verbinding en dialoog tot stand te brengen. Deze gelukwensen worden verzameld en gepubliceerd op deze website en op www.nynkekoster.com. Zo krijgt de titel Dudok Verbonden een extra lading. Dudok was verbonden aan allerlei mensen, netwerken en invloeden, maar hij verbond ook zelf mensen rondom zijn werk en ideeën, en doet dat tot op de dag van vandaag. De Tafel van Dudok is tot 5 januari 2020 te zien in het Dudok Architectuur Centrum.

Op 6 september jl is de Tafel van Dudok symbolisch aangeboden aan Pieter Broertjes, als eerste burger van de gemeente Hilversum in de aanwezigheid van vertegenwoordigers van dialoog en kunst. Vanaf heden kan iedereen die het belang van verbinding en dialoog en de rol van kunst in de publieke ruimte een warm hart toedraagt de Tafel huren. Dat is niet gratis, maar de tarieven worden berekend naar draagkracht. Met de opbrengsten zal Nynke Koster de Tafel van Dudok verder ontwikkelen door ook het bestek, de stoelen en de glazen te ontwerpen.

Voor meer informatie: info@dudokarchitectuurcentrum.nl

website: sbddesign.nl