Stadsgesprek

Het Raadhuis, een duurzaam Gesamtkunstwerk

Op dinsdag 4 december organiseert het Dudok Architectuur Centrum een stadsgesprek over hoe het Raadhuis als monument en Gesamtkunstwerk kan worden verduurzaamd en hoe het Raadhuis tot inspiratie kan dienen voor een de beleidsagenda met betrekking tot Monumentenbeleid.

Voor wie:

Voor iedereen die geïnteresseerd is in hoe modernisering van monumenten en erfgoedwaarde samen gaan.

Programma:

 • 19.00 uur: Ontvangst.
 • 19.30 uur: Welkom door Indira van ’t Klooster, directeur Dudok Architectuur Centrum.
 • 19.35 uur: Lezing van ontwerper Nynke Koster.
  Nynke Koster maakt in december rubberafgietsels van het Raadhuis in Hilversum. Het Dudok Architectuur Centrum (DAC) gaf haar deze opdracht als startschot voor een discussie over de toekomst(bestendigheid) van het Raadhuis. In ‘De leegte van Dudok’ onderzoekt Koster de lege ruimte om de architectuur heen en maakt deze vervolgens tastbaar. Haar werk roept daarmee niet alleen de vraag op wat de betekenis is van begrippen als kopiëren en reproduceren, over wat kunst is of gebruiksobject, maar ook wat de betekenis daarvan binnen de hedendaagse vormgeving is. In deze lezing licht Koster haar werkwijze, haar fascinatie voor het Raadhuis, en haar plannen met de afgietsels toe.
 • 20.00 uur: Presentatie Visiedocument Raadhuis Hilversum. Een toekomstbestendig Gesamtkunstwerk. door Friederike Hensch, (senior adviseur Beleid en ontwikkeling Cultureel erfgoed gemeente Hilversum).
  Hoe kan het Raadhuis worden verduurzaamd en toch zijn monumentale kwaliteit behouden? Op advies van Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en de Commissie Welstand en Monumenten Hilversum (CWM) is een visiedocument opgesteld dat duurzaamheidsambities, monumentale waarden én gebruikerswaarden van het Raadhuis met elkaar in balans brengt. Het visiedocument biedt een integrale aanpak waarbij gebruik is gemaakt van de DuMo-methode (Duurzame Monumenten).
 • 20.10 uur: Kamiel Jansen (Duurzame Monumentenzorg NIBE toont voorbeelden van mogelijkheden voor verduurzaming van monumenten (DuMo) elders in Nederland. Deze methode is speciaal voor monumenten ontwikkeld en gaat uit van een afweging tussen duurzaamheidsmaatregelen enerzijds en behoud van monumentwaarde anderzijds.
  20.20 uur: Jan Kastje (wethouder Duurzaamheid en Monumenten) spreekt over de ambities van het College ten aanzien van het verduurzamen van monumenten en andere gebouwen in de gemeente.
  20.30 uur: Hoe komen we vanuit het verduurzamen van het Raadhuis tot een duurzaam Monumentenbeleid in de hele gemeente?
  Gesprek met Jan Kastje, Hilde van Meeteren (RCE), Irmgard van Koningsbruggen (voorzitter DAC, lid CWM) en mensen in de zaal, o.l.v. Indira van ’t Klooster.
  ‘Gebruikerspanel’: Peter Veenendaal (Dudok-kenner en journalist), Harro Zanting (directeur Dudok Wonen), Lando van Wee (AT Scholen).
 • 21.00 uur: Afronding en borrel.

Aanmelden

stadsgesprek@dudokarchitectuurcentrum.nl

Locatie

Burgerzaal Raadhuis Hilversum.

Data

Dinsdag 4 december 2018, 19.00 uur

Kosten

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

website: sbddesign.nl