Stadsgesprek

Verslag Kick-off Hilversum Tuinstad van de 21e eeuw (7 november 2019)

Op 7 november 2019 vond de Kick-off plaats. Lees hier het verslag van de avond.

Dudok zag Hilversum als tuinstad, maar niet als nostalgisch dorp in het groen. Via het volkshuisvestingsprogramma droeg hij bij aan de verbetering van levensomstandigheden. Scholen en leeszalen werden toegevoegd om kennis voor alle lagen van de bevolking te ontsluiten. Diverse nutsvoorzieningen maakten de stad veiliger en schoner. Daarbij maakte hij gebruik van alle kennis die voorhanden was. De architectuur was modern en functioneel, en ging met zijn tijd mee.

Het Dudok Architectuur Centrum wil in 2020 onderzoeken wat het voor Hilversum zou kunnen betekenen om een tuinstad van de 21e eeuw te zijn. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw kwamen bestuurders, architecten en stedenbouwers vanuit de hele wereld kijken hoe hier de stad werd vernieuwd. Nu Hilversum niet meer uitbreidt, zou de nadruk kunnen liggen op inventieve energiestrategieën, integrale verduurzaming, een profilering van een mediastad waarin groen en werk zijn geïntegreerd en gezonde woonomgevingen ontstaan. Wat is nodig op het gebied van wonen, werken, gezondheid, netwerken, groen, infrastructuur, monumenten, klimaat en energie om van Hilversum (opnieuw) een stad te maken waar mensen van heinde en ver naartoe komen om de nieuwste ontwikkelingen te aanschouwen?

Met studenten van de Hogeschool Utrecht, vertegenwoordigers van diverse organisaties die het groene gezicht van Hilversum en omstreken bepalen en beleidsmakers van de gemeente onderzoeken we de mogelijkheden. We willen daarbij nadrukkelijk ook het speculatieve terrein verkennen. Niet alleen op basis van studies en kennis die voorhanden zijn, maar juist ook door op onderzoek uit te gaan, nieuwe vergezichten te onderzoeken, die wellicht niet meteen realiseerbaar zijn, maar wel het denken stimuleren. Nu de Omgevingsvisie Hilversum in de maak is, is ook het participatieproces om de toekomstige ontwikkeling van Hilversum vorm te geven, extra relevant.

In 2020 organiseert het DAC een reeks stadsgesprekken met deskundigen uit verschillende disciplines. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om de urgenties voor 2020 aan te scherpen in gesprek met een breed palet van betrokkenen. Zo kunnen we samen het begrip tuinstad opnieuw tot innovatief instrument maken om van Hilversum een toekomstbestendige leefomgeving te maken.

Organisatie

Dudok Architectuur Centrum

Locatie

Zonnestraal, Loosdrechtse Bos, Hilversum

Kosten

Deelname aan de Kick off is gratis.

Extra informatie

Locatie: Zonnestraal, Loosdrechtse Bos, Hilversum (Grote Zaal)

Programma 7 november

19.00 uur 
Zaal open, ontvangst

19.30 uur

welkom door Indira van ’t Klooster (Dudok Architectuur Centrum)

19.40 uur

Stroomanalyse 100% Circulair Hilversum door studenten HU

19.50 uur
Voor welke keuzes staan we in de 21e eeuw? Introductie door Monique Muller en Arnold Huisman (gemeente Hilversum) rondom de Omgevingsvisie Hilversum

20.00 uur

Presentatie van mogelijke toekomstscenario’s door studenten van de Hogeschool Utrecht

20.30 uur
Reflectie op de scenario’s door Frans van der Avert (directeur Paleis Soestdijk), Derk van der Velden (landschapsarchitect, Goois Natuurreservaat), Roland Velthuyse (directeur Óbidos, eigenaar Zonnestraal) en Wouter Groote (mede-initiatiefnemer Hoorneboeg): wat zeggen deze scenario’s over de groene, recreatieve en culturele context van Hilversum? Welke ideeën zijn sterk? Waar zien zij kansen, ook op het gebied van gezondheid, werken, etc? Aansluitend debat met studenten, zaal en sprekers, formuleren belangrijkste vragen voor de stadsgesprekken in 2020

21.00 uur

Reactie Jan Kastje, relatie met duurzaamheidsagenda en Omgevingsvisie

21.05 uur

Boekpresentatie Wonderlijkheden door Lara Voerman, over de netwerken en inspiratiebronnen van Dudok. Met teksten van Lara Voerman en beeld van Iwan Baan.

21.20 uur

Afsluiting door Indira van ‘t Klooster

21.30 uur

Start borrel

website: sbddesign.nl