Stadsgesprek

Stadsgesprek ‘Heel Hilversum bouwt’ – woensdag 10 februari, 19.30 uur – online te volgen

Wat betekent het (ver)bouwen met duurzame bouwmaterialen voor Hilversum?

Omgevingsvisie Gemeente Hilversum:
De tuinstad biedt een blijvende kwaliteit die zich heeft bewezen. Om deze kwaliteit te behouden en versterken is het van belang om ruimtelijke ontwikkelingen vanuit de cultuurhistorie en identiteit van de stad en de plek te benaderen en aandacht te hebben voor goed inclusief ontwerp waarbij erfgoed, natuur en cultuurlandschap aan elkaar worden gekoppeld.

Geheel in lijn hiermee is het voorstel van Bouwtuin:
“Wat als we bouwmaterialen uit ‘onze eigen tuin’ kunnen halen en als de ambachtelijke toepassing ervan leidt tot zinvolle werkgelegenheid en een mooiere gebouwde omgeving.“

Bouwtuin is een nieuw soort gilde op het gebied van natuurlijk bouwen, bestaande uit een groeiende groep ontwerpers, bouwers en boeren. De samenwerking richt zich op innovatie van natuurlijke bouwmaterialen voor een circulaire en emissievrije bouwcultuur. De eerste Bouwtuin wordt als een vorm van actieonderzoek ontwikkeld vanuit Hilversum en de omringende Gooi- en Vechtstreek. Hilversum vormt een ideale omgeving voor het ontwikkelen van een circulaire materiaal- en ambachtsstrategie op regionale schaal. Het actieonderzoek van Bouwtuin raakt aan vele disciplines en betrokkenen, van boeren en natuurbeheerorganisaties als het Goois Natuurreservaat tot architecten en stedenbouwers, particuliere opdrachtgevers en woningbouwcorporaties, ambachtsscholen en bouwbedrijven. Met andere woorden: iedereen bouwt mee aan Hilversum. Heel Hilversum Bouwt!

Het concept van Bouwtuin vormt de aanleiding om in een Stadsgesprek te spreken met experts uit diverse disciplines over wat het (ver)bouwen van en met lokale, duurzame materialen zou kunnen betekenen voor Hilversum, voor de architectuur, het groen, de leefomgeving, de economie en de werkgelegenheid.

19.30 uurWelkom door Patricia Alkhoven (Dudok Architectuur Centrum)
Introductie Bouwtuin – Mo Smit (TUD)
Duurzame gebouwen – Thomas Rau (architect)
Duurzame gebiedsontwikkeling – Jasper Nijveldt, Karres en Brands Landschapsarchitectuur en Stedenbouw
Paneldiscussie met Mo Smit (TUD), Bart Heller (Gemeente Hilversum, wethouder Klimaat en Energie, Natuur en Groen, Wonen), Thomas Rau en Jasper Nijveldt.
Afsluiting door Patricia Alkhoven

Locatie

Online te volgen

Extra informatie

Stadsgesprek bijwonen

Meer informatie over het online bijwonen van het stadsgesprek, volgt binnenkort op deze website.

website: sbddesign.nl