Stadsgesprek

Stadsgesprek ‘Thuis in Hilversum’

Samen met Stad-Forum, een onafhankelijke denktank, organiseert het DAC op 13 september het Stadsgesprek ‘Thuis in Hilversum’. Dit 3e stadsgesprek van 2021 vindt plaats in het Muziekcentrum van de Omroep en heeft als thema ‘thuisvoelen‘.

Aanleiding
Stad-Forum heeft filmregisseur Roland Duong en vijf onderzoekers naar vijf gemeenten rondom Amsterdam gestuurd: Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. In gesprekken met de bewoners, ondernemers en organisaties van deze gemeenten is ingegaan op grootstedelijke ontwikkelingen die daar plaatsvinden. In de zijlijn van deze gesprekken ging het over de duizelingwekkende veranderingen in de gemeenten, zoals de bouw van meer dan 175.000 woningen gedurende de komende tien jaar in de regio, de aanleg van windparken en het eventueel doortrekken van metrolijnen. Wat als overkoepelend onderwerp naar voren kwam is het thema thuisvoelen. Daarbij kwam een aantal vragen naar voren zoals: Wanneer voelt iemand zich ergens thuis? Wanneer niet? Is het thuisgevoel te versterken? En moet je dat willen, omdat het ook tot uitsluiting kan leiden?
 
Het thema
Achter het thuisgevoel gaat een breed scala van onderwerpen schuil die bij de bewoners en ondernemers spelen, maar die zij onvoldoende terug zien komen in de plannenmakerij en de participatie. Het gaat dan om grip op de omgeving, toe-eigening, vertrouwdheid, identiteit. En hoe die onder druk staan. Over dit thema thuisvoelen heeft Stad-Forum een samenvattende film gemaakt. Ook zijn voor de vijf gemeenten, waaronder Hilversum, specifieke films gemaakt. Daarnaast heeft Stad-Forum de publicatie ‘Thuis is …. Groot-Amsterdam verkend aan de hand van Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn’ uitgebracht. Deze publicatie en de films zijn aanleiding om verder in gesprek te gaan op 13 september a.s.

Doel van de bijeenkomst
Doel van de bijeenkomst is om het thema thuisvoelen concreet te maken. Er zal ingegaan worden op de vragen: Hoe is dit thuisvoelen voor Hilversum te versterken? Wat vraagt dit van de plannenmakerij en participatie? En wie zorgt ervoor dat het niet blijft bij films, een publicatie en gesprekken, maar ook echt een vervolg krijgt in Hilversum? Belangrijk aanknopingspunt kan bijvoorbeeld de Omgevingsvisie zijn, die in 2022 opgesteld wordt. Hoe kan hierin de identiteit van en het eigene van samenleven in Hilversum een belangrijke drager worden?

Programma

19.00 uurInloop met koffie en thee
19.30 uurOpening en welkom door Patricia Alkhoven (Dudok Architectuur Centrum)
19.35 uurToelichting bij onderzoek door Marissa Klaver en film door Roland Duong
19.45 uurFilm
20.15 uurIn gesprek met de deelnemers o.l.v. Guido Wallagh (kernteamlid Stad-Forum)
21.15 uurAfsluiting en borrel
22.00 uurEinde borrel

Over Stad-Forum
Stad-Forum is een onafhankelijke denktank, ingesteld door het gemeentebestuur van Amsterdam. In de afgelopen jaren signaleert en agendeert Stad-Forum stedelijke ontwikkelingen die ofwel om meer aandacht vragen, ofwel een andere blik werpen op een gangbare praktijk. Vanaf 2019 legt Stad-Forum Groot-Amsterdam tegen de menselijke maatlat: wat betekenen de regionale ontwikkelingen voor de middelgrote en kleinere gemeenten rondom Amsterdam en hoe ervaren bewoners en ondernemers dit? Meer informatie over Stad-Forum vindt u de website.

Locatie

MCO, Heuvellaan 33, 1217JL Hilversum

Data

13 september 

Kosten

Het stadsgesprek is kosteloos bij te wonen.

website: sbddesign.nl