Tentoonstelling

‘Pionieren in project-ontwikkeling; het grotestadsdenken van Johan Matser’

Moderne projectontwikkeling ontstond in de jaren vijftig tegen de achtergrond van de wederopbouw van Nederland die een enorme schaalvergroting in de bouwproductie betekende. Er moest niet alleen veel, maar ook snel worden gebouwd. Door de complexiteit van de naoorlogse bouwopgave kon projectontwikkeling zich professionaliseren en kreeg het in de jaren zestig de allure van het Amerikaanse voorbeeld. Het durven nemen van risico leidde tot opzienbarende projecten die in Nederland ongekend waren – denk aan Hoog Catharijne in Utrecht.

Een van de eerste projectontwikkelaars in Nederland was Johan Matser. In de jaren vijftig en zestig kocht hij in en om Hilversum voor eigen rekening en risico grond en liet deze bebouwen met woningen en winkelcentra. Met zijn projecten streefde Matser een hoge kwaliteit van stedelijk wonen, werken en recreëren na en dat sloot naadloos aan op het proces van de cityvorming in Hilversum; het ruimtelijke kader waarbinnen in de jaren zestig en zeventig grootse projecten gerealiseerd zouden worden. In deze tentoonstelling komen voornamelijk projecten aan bod die Matser in Hilversum en omgeving realiseerde in samenwerking met architecten W.M. Dudok en R.M.H. Magnée en het bureau Zanstra Gmelig Meyling De Clercq Zubli.

De tentoonstelling besteedt bovendien aandacht aan hedendaagse projectontwikkeling die door de grootscheepse Vinex-operatie en de kredietcrisis is veranderd. Anno 2020 is de bouwopgave weer enorm, maar complexer dan ooit tevoren. Er zijn een miljoen nieuwe woningen nodig, waarvan een groot gedeelte op binnenstedelijke locaties moet worden gebouwd. Dat betekent dat de invloed van projectontwikkelaars op de stadsontwikkeling alleen maar zal toenemen. 

Meer informatie

Lees het interview uit de Gooi en Eemlander van 19 februari met curator Evelien van Es over de tentoonstelling ‘Pionieren in projectontwikkeling; het grotestadsdenken van Johan Matser’.

Organisatie

Dudok Architectuur Centrum

Locatie

Dudok Architectuur Centrum

Data

De expositie is open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12.00 – 16.00 uur. Aanmelden vooraf is niet nodig.

of

bekijk de expositie online!

Duur

De tentoonsteling is te bezoeken van 23 januari 2020 t/m 25 oktober 2020

Kosten

In combinatie met bezoek aan de expositie Het leven en werk van Dudok: €3,- per persoon. Kinderen t/m 12 jaar: gratis (onder begeleiding van volwassene).

Extra informatie

Afspraken voor bezoekers aan het Dudok Architectuur Centrum i.v.m. de Corona-crisis:

  • Deelnemen aan een rondleiding door het Raadhuis is alleen mogelijk na het kopen van een online ticket. Bij bezoek alleen aan het Expositiecentrum geldt een deurbeleid waarbij maximaal 5 personen tegelijk in de Expositieruimte aanwezig mogen zijn.
  • Ga niet van huis met gezondheidsklachten. U bent welkom als u en uw huisgenoten ten minste 24 uur klachtenvrij zijn.
  • Maak zo min mogelijk gebruik van het Openbaar Vervoer. Komt u met de auto, dan is er rondom het Raadhuis voldoende (betaald) parkeergelegenheid; op zondag en feestdagen is parkeren gratis
  • Het Dudok Architectuur Centrum zorgt in samenwerking met de Gemeente Hilversum voor extra schoonmaakrondes in de Expositieruimte en het Raadhuis.
  • De plekken met veel contact, zoals deurklinken, pinautomaat en trapleuningen worden extra gereinigd. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, verzoeken wij u deze plekken zo min mogelijk oppervlakken aan te raken
  • Was uw handen direct na binnenkomst en voor vertrek in ons Centrum. Dat kan in de in de toiletruimte of met de desinfecterende handgel die bij de buitendeur staat
  • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de liften in het Raadhuis.
  • De toiletruimtes zijn toegankelijk voor 1 persoon per keer of voor bezoekers die samen een huishouden delen.
  • Volg de aanwijzingen op de borden in het Expositiecentrum en de aanwijzingen van de gids tijdens de rondleiding v.w.b. looproute en maximum aantallen per ruimte.
website: sbddesign.nl