Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

ACTUEEL | 29 november 2018

Grensgebieden: debat verstedelijking Metropoolregio Amsterdam

Op 16 oktober jl. presenteerde Rijksadviseur Daan Zandbelt namens het College van Rijksadviseurs (CRA) het Dashboard Verstedelijking. Dit initiatief onderzoekt hoe de woningbouwopgave het beste kan bijdragen aan het versterken van Nederland, en wat de mogelijke rol van het Rijk en rijksbelang daar in zijn. In het Dashboard worden opgaven zoals woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en inclusiviteit zoveel mogelijk geïntegreerd. Het CRA wil het Dasboard inzetten als instrument om met regionale partijen het gesprek en de besluitvorming over woningbouw preciezer, sneller en effectiever te voeren. Testcase is de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Op 29 november 2018, tijdens de landelijke wethoudersmanifestatie Grensverleggers (thema Grensgebieden) in Utrecht, onderzoekt het Dudok Architectuur Centrum (DAC) de mogelijkheden en ambities van lokale en regionale partijen in de woningbouwopgave.

Programma

Van 10.00 tot 10.30 uur Wat is het Dashboard Verstedelijking en hoe verhoudt zich dat tot de ambities van de provincie en de MRA?

met bijdragen van Daan Zandbelt (College Rijksadviseurs), Joke Geldhof (gedeputeerde Provincie Noord-Holland) en Bob van der Zande (MRA)

Van 10.30 tot 11.00 uur Hoe past het Dashboard in de ambities van de gemeenten binnen de MRA?

met bijdragen van Marieke van Doorninck (wethouder Amsterdam), Thijs Kroese (wethouder Purmerend) en Jan Kastje (wethouder Hilversum)

Van 11.00 tot 11.30 uur Debat met alle sprekers

Hoe kunnen we verduurzamen, verschillende opgaven integreren, en maatschappelijke meerwaarde realiseren? Hoe gebeurt dat al? Wat is er nog nodig? Wat zien de bestuurders in het Dashboard? Voegt het iets nieuws toe? Hebben ze er iets aan?

Van 11.30 tot 12.30 uur Reacties van buiten de regio MRA en uit de bouwwereld

Met bijdragen van: Paul Roncken (adviseur Ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht), (Yasin Torunoglu, wethouder Eindhoven), Dick van Hal (CEO Bouwinvest) en Maarten van Gessel (directeur Woningcorporatie Gooi en Omstreken)

Dit programma kwam tot stand op verzoek van Architectuur Lokaal en is ontwikkeld door het DAC in nauwe samenwerking met CRA en de Metropoolregio Amsterdam. Aanmelden kan via Architectuur Lokaal: Grensverleggers. Wonen, werken, leven met zorg en energie.

Lees meer.