Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

ACTUEEL | 6 december 2018

Tweede Gebiedstafel Spoorzone

In een intensief traject met onder andere bewonersorganisaties  van de Geuzenbuurt, Kleine Driftbuurt en Electrobuurt, stelt de gemeente Hilversum een Gebiedsagenda op, waarbij het gaat om de emoties en herinneringen,  de zachte waarden in de wijk. Basis voor de Gebiedsagenda is een onderzoek onder de bewoners. Op 6 december worden de onderzoeksresultaten gepresenteerd. Lees hier meer over het onderzoek.