Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

Algemene voorwaarden online betalen

  1. Toepasselijkheid

1.1. Onder ‘DAC’ wordt verstaan Stichting Dudok Architectuur Centrum, KVK nummer 64454649.

1.2. Onder koper wordt verstaan de rechtspersoon met wie DAC een koopovereenkomst aangaat.

1.3 Onder ‘ticket’ wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van Stichting Dudok Architectuur Centrum: www.dudokarchitectuurcentrum.nl en wordt geprint door de bezoeker en fungeert als toegangsbewijs. Onder ‘bezoeker’ wordt de persoon verstaan die een ticket aanschaft.

  1.  Geldigheid

2.1 Een bestelling van de koper wordt gedaan indien de koper het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan DAC heeft gestuurd door middel van het aanklikken van ‘bevestigen’ in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de koper en DAC komt tot stand op het moment dat DAC, na verificatie van de betaling, per e-mail een ticket aan de koper heeft gestuurd.

2.2 De tickets voor rondleidingen en evenementen in het DAC zijn alleen geldig voor de rondleiding/het evenement op de datum zo als aangegeven op het ticket.

  1.  Betaling

3.1. De betaling geschiedt op één van de door DAC aangegeven wijzen. DAC is gerechtigd om van de koper een andere dan door deze gekozen betalingswijze te verlangen.

3.2 Betaling kan uitsluitend gedaan worden via iDeal.

3.3 Naast deze voorwaarden zijn op de betaling de voorwaarden van iDeal van toepassing.

3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn inclusief BTW

3.5 Indien de bezoeker in aanmerking komt voor korting, vermeld in de bestelprocedure, dient de bezoeker het bewijs van korting mee te nemen en te tonen bij het bezoek aan  DAC.

 Terugbetalen en omruilen ticket

4.1 Het is niet mogelijk om het ticket te wijzigen of te annuleren. Tickets zijn niet persoonsgebonden en dus wel overdraagbaar.

4.2 Indien een rondleiding of evenement wordt geannuleerd door DAC of de datum wordt gewijzigd, kan de koper de kaartjes bij de kassa van DAC inleveren en zal koper het aankoopbedrag van de kaartjes retour ontvangen.

  1.  Annulering evenement

In geval van annulering van de rondleiding/het evenement neemt DAC zo snel mogelijk contact op met alle kopers van het ticket om een wijziging of restitutie van het ticket mogelijk te maken. Het contact zal plaatsvinden door middel van een e-mail.

  1.  Klachtenafhandeling

6.2 DAC onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk of per email binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

  1.  Persoonsgegevens

De gegevens die bij de aanschaf van een ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis vragen gesteld worden aan degene die het ticket besteld heeft. De gegevens worden uitsluitend door DAC gebruikt en worden niet aan derden verstrekt.

  1.  Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op de overeenkomst tussen de koper en DAC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de koper en DAC voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan een bevoegde rechter in Amsterdam.