Begraafplaats Bosdrift
1890 / L.A. Springer

Bosdrift 12

Op 15 oktober 1890 werd de ‘Nieuwe Algemeene Begraafplaats’, gelegen aan de Bosdrift 12 geopend. De begraafplaats werd in landschapsstijl aangelegd naar een ontwerp van de befaamde tuinarchitect Leonard Antonij Springer (1855-1940). Het aulagebouw werd in 1899 ontworpen door gemeente-architect Piet Andriessen (1844-1914). In 1964 werd de begraafplaats buiten gebruik gesteld, maar tegenwoordig kan hier weer begraven worden. Een deel van de begraafplaats, de bosstrook, is ingericht als natuurbegraafplek. Begraafplaats, aulagebouw en toegangshek zijn in 2002 aangewezen als Rijksmonument.

Aanleg

De begraafplaats aan de Bosdrift was Springers eerste opdracht voor een begraafplaats. De gemeente had een rechthoekig perceel buiten de bebouwde kom van Hilversum aangewezen. Springer koos voor de in die tijd kenmerkende Engelse landschapsstijl in combinatie met een formele aanleg bij de entree. De begraafplaats had slechts een beperkt aantal graven en was eigenlijk meer een park dan begraafplaats. De graven lagen aan gebogen paden die over het perceel slingerden. Op de splitsing van paden kwamen bloeiende heesters, grote loof- en groenblijvende bomen. Ook tussen en achter de graven staan bomen. In 1912 werd de begraafplaats uitgebreid door Andriessen. De begraafplaats is toegankelijk aan de zijde van de Bosdrift via monumentale inrijhekken.

L.A. Springer, tuin- en landschapsarchitect

Leonard Springer maakte naam als ontwerper van tuinen en parken. Hij was afkomstig uit Amsterdam, maar ten tijde van de opdracht voor de begraafplaats aan de Bosdrift woonde hij met zijn ouders aan de Vondellaan 10 in Hilversum. Kort daarna huwde hij en verhuisde hij naar Haarlem. Lange tijd werkte hij samen met de Hilversumse architect Johan Wilhelm Hanrath. Springer ontwierp vele stadstuinen in Hilversum, maar ook daarbuiten genoot hij een grote reputatie. Zijn laatste grote werk was het ontwerp en de aanleg van Thijsse’s Hof, de oudste heemtuin van Nederland. Hierbij werkte hij intensief samen met de bekende bioloog en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse.

Aulagebouw

De begraafplaats kreeg een aula in een door Andriessen ontworpen gebouw in de eclectische bouwstijl die eind negentiende eeuw in zwang was. Het symmetrische gebouw kreeg een langgerekte, rechthoekige plattegrond. De muren werden opgetrokken in roodbruine bakstenen afgewisseld met witte banden (speklagen). Aan beide uiteinden van het gebouw lagen licht vooruitgeschoven (risaliserende) zijpaviljoens met topgeveltjes. De gevel was fraai versierd met decoratief stucwerk en stenen ornamenten. In het gebouw waren een koffiekamer, een kamer voor afscheidsceremoniën, een keuken, kantoor en personeelsruimte ondergebracht. Andriessen ontwierp eveneens het monumentale toegangshek.

Restauratie

Het exterieur van het aulagebouw werd tussen 2017-2019 volledig gerestaureerd. Het interieur zal, met respect voor de oorspronkelijke functie, in de komende jaren worden opgeknapt. Het pand zal weer in gebruik worden genomen voor uitvaarten. Ook het wandelpark en de groen- en padenstructuur van de begraafplaats zelf worden gefaseerd opgeknapt.

Download hier de architectuurwandeling ‘Bloemenbuurt Hilversum’

Architect

Leonard Antony Springer (1855-1940)

Periode

1890

Locatie

Bosdrift 12, Hilversum

Rijksmonument

website: sbddesign.nl