Hilversumse Schoolvereniging
1910-1911 / P. Andriessen

Frans Halslaan 70

Het schoolgebouw van de Hilversumse Schoolvereniging aan de Frans Halslaan is gebouwd in 1910-1911, mogelijk naar een ontwerp van de toenmalige gemeente-architect Piet Andriessen. De school is gebouwd in een voor de bouwtijd karakteristieke Overgangsstijl. Het gebouw is een gemeentelijk monument.

Hilversumse Schoolvereniging

In 1909 richtten een aantal ouders in het Emmastraatkwartier de ‘Hilversumsche Schoolvereeniging’ op. De school moest, aldus de oprichters, een school worden ‘in de geest van de School Vrij te Amsterdam, van de Gooische Schoolvereeniging te Laren en van de gelijksoortige scholen te ’s-Gravenhage en Bloemendaal’. Dat betekende kleine klassen met zowel jongens als meisjes, en veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Naast de vakken die voorbereidden op gymnasium en HBS, waren muziek, handwerken, handen- en tuinarbeid en kennis der natuur belangrijke onderdelen van het lesprogramma.

Schoolgebouw

Aan wat toen nog de Wernerlaan heette (nu Frans Halslaan) vond in 1909-1910 de bouw van een eigen schoolgebouw plaats. De school werd vermoedelijk ontworpen door gemeente-architect Piet Andriessen (1844-1914). Het perceel lag enigszins achteraf tussen grote tuinen. De entree van de school lag langs een toegangsweg. Op het terrein rondom de school lagen eigen tuintjes voor de leerlingen. In het gebouw lagen de lokalen aan brede gangen, rondom een groene binnenplaats. Verder waren er een groot handenarbeidlokaal en een goed uitgeruste gymzaal. Later werd een grasveld aangelegd voor buitengymnastiek.

Overgangsstijl

De school werd gebouwd in de voor de eind negentiende eeuw karakteristieke Overgangsstijl, en heeft zowel neorenaissance als Art Nouveau elementen in zich. Het is een laag, rechthoekig bakstenen gebouw aan de bovenzijde afgewerkt met een gemetselde balustrade. De entree is royaal vormgegeven in een boogvormig portiek en aan de bovenzijde versierd met gemetselde pilasters die bekroond zijn met een kegelvormig dakje. De portiekvloer is betegeld in een ruitvormig patroon. De symmetrische voorgevel werd verlevendigd met natuurstenen onderdelen langs deuren en vensters.

Grootscheepse verbouwing

In de jaren zestig hadden de karakteristieke schooltuintjes plaatsgemaakt voor een speelplein voor de kleuters. De binnentuin was dichtgemaakt om ruimte te bieden aan bergruimte en een keukentje. Een grootscheepse verbouwing vond plaats begin jaren negentig. De oostgevel werd 2,5 meter naar buiten verplaatst om ruimere lokalen voor de bovenbouw te creëren. In het midden van het gebouw kwam een grote ruimte met vide en een balkon. Voor de verbouwing tekende Architektenburo Ir. Pál Stipovits b.v. uit Rijswijk, die onder andere in 1981 de Violenschool in Hilversum had ontworpen.

Uitbreiding

In 1999-2000 werd het schoolgebouw uitgebreid met een aanbouw van twee verdiepingen aan de zuidwestzijde van het gebouw. Het ontwerp was van Architektenburo Hartman en Eylers bv uit Hilversum. De aanbouw werd in lichte kleur gestuct. Hierin kwamen extra lokalen die de groei aan leerlingen moesten opvangen.

Architect

Piet Andriessen

Periode

1910-1911

Locatie

Frans Halslaan 70, Hilversum

Gemeentelijk monument

website: sbddesign.nl