Peerlkamplaan 18-20, het oude Lindenheuvel
1836 / J.D. Zocher jr.

Peerlkamplaan 18-20

Het huis met de kolommen is de oudste nog bestaande villa in Hilversum. In 1836 liet Johannes van der Linden, kassier te Amsterdam, een buitenplaats aanleggen op een terrein aan de ’s-Gravelandseweg. De voltooiing van het voorname huis was een belangrijke gebeurtenis in het dorp. De legendarische notaris Albertus Perk toastte tijdens het inwijdingsfeest onder meer met de volgende woorden: Eindelijk braken beter dagen voor dezen omtrek aan: gij, edele stichter van Lindenheuvel hebt die verstoorde schim doen deinzen, dien ban van onvruchtbaarheid opgeheven, schoonheid, leven en gezelligheid aan dit oord geschonken.

In 1880 werden de gronden van de buitenplaats geveild. De nieuwe eigenaar Christiaan van Lennep liet het huis steen voor steen afbreken en in enigszins gewijzigde vorm herbouwen op en stuk grond op de hoek van de Boomberglaan en de Peerlkamplaan. Het huis paste goed in de zocheriaanse omgeving van gepleisterde romantische villa’s tussen het groen. Waarschijnlijk is de architect en tuinarchitect J.D. Zocher jr. (1791-1870) de ontwerper van het oude Lindenheuvel. Bij de restauratie van de villa in 1998 werden niet alleen bouwsporen van hergebruikt bouwmateriaal gevonden, maar ook een uniek fries met decoraties, uitgevoerd in de sgraffitotechniek. Bij deze techniek worden de voorstellingen in enkele verschillend gekleurde pleisterlagen uitgesneden. Zwarte klassieke elementen zoals amfora’s en guirlandes werden uitgesneden op een terracotta achtergrond. Opvallend is de sierlijke letter L, die was aangebracht op de amfora’s. Mogelijk verwijst dit naar de bouwheer.

Zoals in 1836 de inwijding van de buitenplaats Lindenheuvel een belangrijke gebeurtenis in het dorp was, de ’s-Gravelandseweg was zelf met vetpotjes verlicht, zo is het huis met de kolommen zeker na restauratie nog steeds één van de meest tot de historische verbeelding sprekende en geliefde villa’s in Hilversum.


Bron: Annette Koenders, Hilversum. Architectuur en Stedenbouw 1850-1940, Zwolle (2001).

Architect

Jan David Zocher jr. (1791-1881)

Periode

1836 (herbouwd op de huidige plaats in 1881)

Locatie

Peerlkamplaan 18-20, Hilversum

Rijksmonument

website: sbddesign.nl