’s-Gravelandseweg 46-46e / Minister Hartsenlaan 2
1912-1914 / C. de Groot Jzn.

Komend vanuit ’s-Graveland wordt de toegang naar het centrum van Hilversum gemarkeerd door beeldbepalende winkelwooncomplexen op de hoeken met de Albertus Perkstraat en de Minister Hartsenlaan.

Op de hoek met de Minister Hartsenlaan is in de periode 1912-1914 een zeldzaam neobarok complex van vijf winkelwoonhuizen gebouwd. Het complex geeft een wat slingerend verloop van de gevel en het hoogopgaand dakvlak te zien. Bovendien is gebruikgemaakt van het hoogteverschil dat op de overgang van het villagebied naar het centrum aanwezig is.

Het complex is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Dat komt bij winkelwoonhuizen niet vaak meer voor, zeker als het gaat om de puien op de begane grond. Decoratieve elementen en natuurlijke materialen zijn overvloedig toegepast, zoals pilasters, een hoofdgestel met voluten en een tandlijst, en een hoge natuurstenen plint. Erkers, balkons en dakkapellen met gebogen kroonlijst dragen bij aan het gevarieerde beeld.

Bron: Annette Koenders, Hilversum. Architectuur en Stedenbouw 1850-1940, Zwolle (2001).

Architect

Cornelis de Groot Jzn. (1875-1944)

Periode

1912-1914

Locatie

’s-Gravelandseweg 46-46e / Minister Hartsenlaan 2, Hilversum

Gemeentelijk monument

website: sbddesign.nl