Tesselschadekerk

1927 | B.H. Bakker en H. Bunders | Tesselschadelaan 17

De protestantse kerk met markante toren aan de Tesselschadelaan is in 1927 gebouwd in opdracht van de Nederlandse Protestantenbond, naar een ontwerp van het Hilversumse architectenbureau Bakker en Bunders. Het schip van de kerk heeft bijzondere spanten, geleverd door de Doetinchemse firma Nemaho. Het kerkgebouw is vormgegeven in een expressionistische bouwstijl, verwant aan de Amsterdamse School en vormt een stedenbouwkundig ensemble met de middenstandswoningen aan de Gerardus Gullaan. De kerk, een gemeentelijk monument, is in 2015 getransformeerd tot kantorencomplex.

Nederlandse Protestantenbond

De Hilversumse afdeling van de Nederlandse Protestantenbond werd in 1901 opgericht door de handelslieden Pieter Hart Nibbrig en Frits Olie. Het doel van de vereniging was ‘de vrije ontwikkeling van het godsdienstige leven te bevorderen, zoo binnen de kring der kerkgenootschappen als daarbuiten’. Lid werden vrijzinnig-hervormden, remonstranten, vrijzinnig-luthersen en andere liberale protestanten. Vanaf 1905 vonden de verenigingsactiviteiten plaats in het gebouw De Vereeniging aan de Oude Enghweg. De groei van het aantal leden in de jaren twintig bracht het bestuur ertoe een eigen kerk te bouwen.

Tesselschadekerk

Het kerkgebouw kwam te liggen op een centraal punt in het Noordwestelijk Villagebied. De kerk kreeg de vorm van een zaalkerk met kruisvormige plattegrond overdekt door een houten tongewelf. De ingang van de kerk was gericht op de Tesselschadelaan naar het noorden. Aan de zuidkant, gericht op de Gerard Gullaan kwamen een pastorie, kosterswoning, catechisatielokaal en bestuursruimte. Halverwege aan de westkant staat de rechthoekige klokkentoren.

Expressionistische bouwstijl

De bakstenen kerk kreeg siermetselwerk en geglazuurde en verschillend gekleurde bakstenen, verwant aan de Amsterdamse Schoolstijl. De ingang van de kerk werd voorzien van een grote meervoudige metselboog. Grote, hoge vensters hebben de vorm van een spitsboog waardoorheen verticale bakstenen stijlen zijn gemetseld. Aan meerdere zijden bevinden zich kleinere rondboogvensters. Op verschillende plaatsen zijn natuurstenen en bakstenen versieringen aangebracht. De ramen werden voorzien van gebrandschilderd glas in lood.

Architectenbureau Bakker en Bunders

De Tesselschadekerk vormt een hoogtepunt in het oeuvre van het architectenbureau van Barend Hendrik Bakker (1879-1951) en Hendrik Bunders (1892-1965). In de jaren twintig vormden zij samen een architectenbureau dat later werd voortgezet door Bakker met zijn zoon Cornelis Marinus. Bunders begon hierna zijn eigen architectenbureau. Het bureau Bakker en Bunders was voornamelijk werkzaam in Hilversum en ontwierp landhuizen, middenstandswoningen, winkels en fabrieken.

Herbestemming

De kerk raakte in 1988 buiten gebruik en werd enige tijd met sloop bedreigd. Inmiddels is het gebouw herbestemd. Naar een ontwerp van Kastanje, een vastgoedontwikkelaar uit Hilversum, heeft de voormalige kerk een functie gekregen als bedrijfsverzamelgebouw met respect voor de oorspronkelijke ruimte.

Architect

B.H. Bakker en H. Bunders

Periode

1927

Locatie

Tesselschadelaan 17

website: sbddesign.nl