Villa Vogelenzang
1881 / I. Gosschalk

‘s-Gravelandsweg (gesloopt jaren ’30)

In 1834 werden door de Amsterdamse kassier J. van der Linden gronden aangekocht aan de ’s-Gravelandseweg. Daarop stichtte hij een buitenplaats, Lindenheuvel. Toen de buitenplaats in 1880 door de erfgenamen werd verlaten, werden de gronden in delen verkocht. Een groot deel werd aangekocht door Chr. Van Lennep, die direct een groot perceel doorverkocht aan bankier B.W. Blijdenstein. Het perceel zou bekend worden vanwege de villa Vogelenzang, naar het winnende prijsvraagontwerp van I. Gosschalk. De villa in de neorenaissancestijl met speklagen, trapgevel, voluten en frontons, voegde zich goed in de natuurlijke omgeving.

Vanuit de slanke toren had Blijdenstein een weids uitzicht. De bouwheer van de villa op de buitenplaats zou een, inmiddels wereldberoemde, collectie coniferen verzamelen: het Pinetum Blijdenstein. Het Pinetum werd in 1909 ontworpen door H. Copijn in de Engelse landschapsstijl. Na het overlijden van Blijdenstein bleef de buitenplaats in beheer bij de familie. Aan het begin van de jaren ’20 leek het behoud van de buitenplaats voor de familie een onhaalbare zaak. Het zou echter tot 1929 duren, voordat er een overeenkomst met de gemeente werd gesloten om op het terrein twee wegen aan te leggen en een bebouwing van enkele en dubbele villa’s te realiseren.

Er woedde gedurende de jaren ’20 een strijd tussen de gemeente-architect W.M. Dudok en de architect van de ontwikkelingsmaatschappij, J. Dullaart. Dudok is altijd van mening geweest dat de villa en de op de buitenplaats voorkomende beukenlaan met vijver tenminste behouden moesten blijven. Hij wilde niet dat één der fraaiste punten in de gemeente door bouwspeculanten werd verpest. De villa werd uiteindelijk in de jaren ’30 gesloopt. De beukenlaan werd één van de nieuwe wegen en de vijver bleef behouden.

Bron: Annette Koenders, Hilversum. Architectuur en Stedenbouw 1850-1940, Zwolle (2001).

Foto: www.gooienvechthistorisch.nl (SAGV032.8)

Architect

Isaac Gosschalk (1838-1907)

Periode

1881

Locatie

’s-Gravelandseweg, Hilversum

website: sbddesign.nl