02/10/21

Corona maatregelen vervallen

Vanaf 25 september 2021 zijn alle beperkende maatregelen i.v.m. Corona in musea en architectuurcentra komen te vervallen. Dit betekent dat voor deelname aan een rondleiding door het Raadhuis, bezoek aan onze tentoonstellingen in het Raadhuis of de locatie Tante Jans geen coronatoegangsbewijs nodig is en dat de regel om 1,5 afstand te houden, vervangen is door een advies. Uiteraard gelden nog wel de basisregels: was regelmatig uw handen, blijf thuis bij klachten en geef elkaar de ruimte.

website: sbddesign.nl