19/10/22

De stempel van Dudok – Artikel Gooische TamTam

Als een van de belangrijkste Nederlandse architecten en stedenbouwkundigen van de twintigste eeuw heeft Willem Marinus Dudok een belangrijke stempel gedrukt op ’t Gooi – en dan met name op Hilversum. Met, natuurlijk, het raadhuis als zijn opus magnum. In de Gooische TamTam (herfstnummer ’22) wordt uitgebreid stilgestaan bij het werk van Willem Marinus Dudok.

Op 1 juli 1915 stapte de 31-jarige Willem Dudok vol ambitie en energie het raadhuis van Hilversum binnen, toen nog gevestigd aan de Kerkbrink, waar nu Museum Hilversum is. Hiervoor had hij twee jaar in
Leiden gewerkt, als ingenieur en plaatsvervangend directeur van gemeentewerken. Hij had er onder meer
een gemeenteschool ontworpen, de nieuwe H.B.S. en gebouwen voor de gemeentereiniging en gemeentelijke vuilverbranding. Maar Hilversum bood in zijn ogen veel meer mogelijkheden. Niet in de laatste plaats door een aanbevelingsbrief van niemand minder dan Berlage haalde de snelgroeiende gemeente Hilversum hem enthousiast binnen.

Lees hier het volledige artikel dat in het herfstnummer ’22 verscheen van de Gooische TamTam


website: sbddesign.nl