30/05/24

Dudok Architectuur Centrum belicht: Bethlehemkerk

De Bethlehemkerk is een typisch voorbeeld van kerkenbouw uit de wederopbouwperiode. De kerk werd in 1963 in gebruik genomen. Het ontwerp was van de Baarnse architect David Zuiderhoek (1911-1993) en omvatte niet alleen een kerkgebouw, maar tevens een kosterswoning, jeugdhonk, fietsenstalling en klokkentoren. In 2015 is het gebouw van binnen grondig verbouwd en kreeg het een prachtige stilteruimte.

In de naoorlogse periode breidde Hilversum verder uit naar het zuiden. Om de gelovige nieuwe inwoners in hun eigen wijk te kunnen bedienen, kwamen in deze periode ook veel nieuwe kerkgebouwen van allerlei gezindten tot stand (waarvan vele inmiddels al weer zijn afgebroken). De Nederlands hervormde Gemeente liet een kerkgebouw ontwerpen door architect David Zuiderhoek. De predikant van de kerk, dominee Onstein, was zeer nauw bij de bouw betrokken. De kerk kreeg de naam Behtlehemkerk.

Het kerkgebouw heeft voor de bouwtijd karakteristieke kenmerken van de latere, ‘strakke’ fase van de Wederopbouwperiode. Eveneens kenmerkend voor deze periode was dat de toren los van de andere gebouwen kwam te staan.

Op verschillende plaatsen voorzag de architect het gebouw van opvallende betonnen lamellen. Hoog in de gevels van de kerkzaal plaatste hij kleine venstergroepjes, die als patroon in de toren terugkomen als galmgaten. De vensters zijn voorzien van gekleurd glas in decoratieve betonnen omlijstingen.

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl