06/06/24

Dudok Architectuur Centrum belicht: de Emma-apotheek op de Emmastraat

De Emma-apotheek uit 1920-1921 is een voor Hilversum zeldzaam voorbeeld van de architectuurstroming de Nieuwe Haagse School. Kubische volumes, opgetrokken in baksteen met siermetselwerk, zijn ten opzichte van elkaar verschoven tot een speelse compositie met fraaie details. De noordwestgevel is het meest opvallend met alle verspringingen in de gevel.

Het ontwerp is van de hand van de architecten H.F. Sijmons (1881-1961) en Th. Rueter (1876-1963). De Haagse School kwam rond 1920 tot bloei, gelijk met de bekendere Amsterdamse School. Beide stromingen kenmerken zich door een overvloedig gebruik van baksteen. De Haagse vormentaal is echter strakker dan die van de Amsterdamse School. Zeer kenmerken is het gebruik van glas in lood in een strakke vormentaal en torentjes om de gebouwen meer uitstraling te geven.

Het is een architectuurstroming die zich sterk liet inspireren door de beroemde Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright (1867-1959) en ook verwant is aan het werk van W.M. Dudok. De naam Haagse School werd geintroduceerd door architect C.J. Blaauw in het architectentijdschrift Wendingen in 1920, omdat deze architectuur in Den Haag het meest werd toegepast en er daar een tentoonstelling aan was gewijd. Tot op de dag van vandaag staat de Hofstad vol met gebouwen in deze stijk.

De Emma-apotheek is vrij gaaf behouden en is sinds 2002 een rijksmonument.

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl