04/04/24

Dudok Architectuur Centrum belicht: Emmauskerk

In 1969 werd de rooms-katholieke kerk van de nieuw opgerichte parochie St. Jan Evangelist in de westelijke uitbreidingswijk Kerkelanden gewijd. Vanwege de vorm van de kerkzaal kreeg de kerk de bijnaam De Waaier. Het was de tijd waarin nieuwe kerken niet meer de monumentale architectuur van voorheen kregen, maar eerder als wijkcentra midden in de samenleving moesten staan. Het kerkgebouw moest voor meer functies gebruikt kunnen worden dan alleen de eredienst.

De bakstenen kerk had geen toren en kreeg een eigentijdse waaiervormige kerkzaal, waarbij de kerkgangers rondom het altaar, dat midden in de zaal stond, konden zitten. De zaal werd verlicht door hoge ramen en door twee bijzondere halfcirkelvormige lichtopeningen in het dak.

Daarnaast kreeg het gebouw verschillende ruimtes voor verenigingsgebruik. In de kerk bevinden zich een zevenkantige doopvont en een kruiswegstatie van Max Weiss, die afkomstig zijn uit de voormalige Sint-Clemenskerk aan de Bosdrift.

Het kerkgebouw werd ontworpen door de katholieke architect Antoon van Kranendonk (1917-1991), hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft en mede-oprichter van het architectenbureau Thunissen-van Kranendonk-Becka. Zij ontwierpen hoofdzakelijk voor katholieke opdrachtgevers, waaronder een groot aantal kerkgebouwen. De Emmauskerk is nog geen monument, Wat denkt u, verdient dit ‘jonge’ kerkgebouw de status van een beschermd monument?

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl