21/03/24

Dudok Architectuur Centrum belicht: badhuis aan de Bosdrift

In 1920 vroeg de gemeenteraad Dudok om plannen te maken voor de bouw van een volksbadhuis annex schoolbad en een dertigtal arbeiderswoningen op het gemeenteterrein tussen de Hilvertsweg en de Bosdrift. In de tijd waarin douches in arbeiderswoningen nog nauwelijks voorkwamen, waren badhuizen in volkswijken van groot belang.

Dudok ontwierp een streng symmetrisch badhuis dat geheel in donkere baksteen werd opgetrokken en werd voorzien van een als schoorsteen dienende toren. Ook de plattegrond was heel symmetrisch. Het baden was strikt geschieden: de mannen gingen via de linkeringang naar binnen en de vrouwen door de rechteringang.

De slanke toren vormde een markant orientatiepunt in de wijk. Hierover schreef Dudok:”De schoorsteen is, als bouwdeel, tusschen de beide ingangen geplaatst. zoodanig, dat hij tevens een sierend bouwdeel is.”

De exploitatie van het badhuis werd uitbesteed aan de Vereniging Volksbaden Hilversum, die bij de gemeente op de bouw van het volksbadhuis had aangedrongen. Nadat in 1951 een doucheruimte in de sociale woningbouw verplicht was gesteld nam het aantal bezoekers snel af. Ook het aantal woningen met een zit-of ligbad nam toe.

In 1975 moest het badhuis daarom zijn deuren sluiten. Vervolgens werd het een gezondheidscentrum. Enkele jaren geleden is het gebouw, een rijksmonument, na langdurige leegstaand voorbeeldig gerestaureerd en omgebouwd tot twee woningen.

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl