14/03/24

Dudok Architectuur Centrum belicht: Oude Raadhuis aan de Kerkbrink

Museum Hilversum is gevestigd in het oorspronkelijke raadhuis van Hilversum. De kern van het markante gebouw op de Kerkbrink is inmiddels zo’n 250 jaar oud en is daarmee een van de oudste gebouwen van Hilversum.

Het Oude Raadhuis werd in 1880-1881 ontworpen door gemeente-architect Johannes Rietbergen (1836-1896). De uitbreiding van het gemeentelijke takenpakket evenals de enorme bevolkingsgroei die de gemeente in de tweede helft van de negentiende eeuw doormaakte, noodzaakten tot uitbreiding van het bestaande ‘regthuys’ uit 1768. Johannes Rietbergen maakte een plan in neorenaissancestijl. Deze stijl was toen zeer populair en bij uitstek geschikt bevonden voor raadhuizen, omdat hij verwees naar vroegere stadhuizen uit de zeventiende eeuw, een periode die destijds stond voor burgertrots en zelfbewustzijn.

Omdat Hilversum na 1900 maar bleef groeien werd het gebouw al vrij snel weer te klein en werd besloten tot de bouw van het huidige raadhuis. Het pand verloor in 1931 definitief zijn functie. Het is vandaag de dag niet meer voor te stellen, maar ooit heeft men overwogen om het voormalige raadhuis te slopen. Gelukkig liep het anders en in 1987 werd het pand, na een periode van leegstand en verwaarlozing, grootscheeps gerestaureerd. In het pand werd het Goois Museum ondergebracht dat later opging in Museum Hilversum. Sinds 2002 is het gebouw een rijksmonument.

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl