10/05/24

Dudok Architectuur -Centrum belicht: Servicestation

In 1950 ontwierp Hendrik Bunders (1892-1965) in opdracht van garagehouder Ru Schouten een modern servicestation aan de Larenseweg 279. Ru Schouten bezat een garagebedrijf, autohandel en autorijschool aan de Spoorstraat in Hilversum. Hij was een echte autoliefhebber en zou in 1951 deelnemen aan de Rally van Monte Carlo. Door een ongeval op weg naar de start moest hij helaas afzien van deelname.

Het servicestation kreeg een strategische ligging aan de toegangsweg vanuit Laren. Het gebouw, inmiddels een gemeentelijk monument, herbergde een benzinepomp, wasinrichting, kantoor en showroom en werd gebouwd in een zakelijke wederopbouwstijl. In de werkplaats waren de allernieuwste Amerikaanse vindingen toegepast en er was zelfs een ‘Quick-Service, waarin de diverse handelingen in extra snel tempo worden verricht’.

In 2010-2011 werd het destijds ernstig verwaarloosde pand gerestaureerd en van een moderne uitbreiding voorzien. Tegenwoordig is het in gebruik als kantoor. Als illustratie van de grote opkomst van het autoverkeer in de naoorlogse periode – bijna alle vergelijkbare gebouwen in Nederland zijn inmiddels gesloopt – heeft het voormalige servicestation een grote monumentale waarde. De oorspronkelijk uit Nijmegen afkomstige architect Hendrik Bunders heeft een groot stempel op de ontwikkeling van Hilversum gedrukt en vele projecten gerealiseerd. Van villa’s aan de Bachlaan en Witte Kruislaan tot grootschaliger woningbouw aan de Noorderweg en de Erfgooiersstraat.

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl