23/05/24

Dudok Architectuur Centrum belicht: Villa Industria

Op de plek waar in 1885 de gemeentelijke gasfabriek werd opgericht, toen nog een landelijk stuifzandgebied op de heide ten oosten van het in 1874 geopende spoorwegstation, verscheen in de jaren 2004-2016 een geheel nieuwe woonwijk met de naam Villa Industria. Het masterplan voor de wijk werd gemaakt voor het internationale architectenbureau Mecanoo Architecten.

De naam Villa Industria verwijst naar de vroege ontwikkeling van deze plek toen veel industrieën en industrietjes zich aan de oostkant van Hilversum vestigden. De wijk is geïnspireerd op het vroege industriële karakter van de locatie. Toen begin zestiger jaren het aardgas in Slochteren werd ontdekt, besloot de gemeenteraad voor de gasdistributie op het Groningse gas over te gaan en werd de gasfabriek buiten gebruik gesteld.

Aan het eind van de twintigste eeuw ontstonden plannen om een woonwijk op het terrein te bouwen. Een grondige sanering van het terrein was nodig voordat dit daadwerkelijk kon worden bebouwd. De architectuur van de woningen heeft industriële detailleringen, daarmee verwijzend naar de bijzondere geschiedenis en bijdragen aan het industriële karakter. De drie markante woontorens op de hoek van de Jan van der Heijdenstraat en de Minckelersstraat refereren aan de cilindervormige gashouders van de voormalige gasfabriek. Opvallend zijn ook de verschillende daksoorten die zijn toegepast die eveneens verwijzen naar vroege industriële gebouwen. De verschillende woningen hebben alle eenzelfde materialisering, waardoor samenhang en eenheid ontstond.

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl