07/03/24

Dudok Architectuur Centrum belicht: Wijkcentrum de Geus

Het statige wijkgebouw De Geus is gebouwd in 1905-1906 als School met den Bijbel voor de kinderen van de wijk Over ’t Spoor. Het ontwerp kwam van architect E. Hogervorst. De kleurige accenten die de voorgevel sieren zijn kenmerkend voor de bouwstijl aan het begin van de vorige eeuw. In de jaren zeventig vestigde Wijkcentrum De Geus zich in het gebouw, dat een gemeentelijk monument is.

De aanleg van de Oosterspoorlijn in 1974, die Amsterdam met het oosten van het land verbond deelde Hilversum in tweeën. Het deel dat ten oosten van het spoor kwam te liggen kreeg de naam Over ’t Spoor. Al gauw vestigden zich hier nieuwe industrieën en kwam de ontwikkeling van de wijk op gang. De voornamelijk arbeidsbevolking nam sterk toe en daarmee de behoefte aan woningen, scholen en kerken.

Aanvankelijk gingen de kinderen in het oude dorp naar school, maar de spoorwegovergang vormde een hinderlijke barrière. In 1904 verrees de eerste Openbare Lagere School in de wijk (aan de Huygensstraat). In opdracht van de Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen met den Bijbel onder den zinspreuk ‘Eben Haëzer’ bouwde men vervolgens de Christelijke School aan de Geuzenweg. Op 1 mei 1906 vond de feestelijke opening plaats in aanwezigheid van burgemeester en wethouders. Al in 1912 werd de school opgehoogd met een tweede verdieping, waarin twee klaslokalen werden ondergebracht, eveneens naar ontwerp van E. Hogervorst.

Bekijk hier de andere edities van Dudok Architectuur Centrum belicht

website: sbddesign.nl