Architectuur in de eigen wijk; educatie-project basisscholen

Stichting Omgevingseducatie en het Dudok Architectuurcentrum (DAC) werken samen om de thema’s architectuur, eigen omgeving en duurzame school met elkaar verbinden. Dudoks ideeën m.b.t. gebouwen en ruimtelijke inrichting staan centraal.

Omgevingseducatie en DAC ontwikkelden twee projecten voor de middenbouw basisschool die ingaan op het thema architectuur in de eigen wijk. De ideeën van architect Willem Marinus Dudok over gebouwen en ruimtelijke inrichting vormen de basis. De projecten worden op maat gemaakt zodat ze passen bij het curriculum van de school, aansluiten bij een schoolbrede leerlijn en bij eventuele andere cultuur-/erfgoedprojecten die de school al uitvoert. Het verankeren van een leerlijn heeft de grootste kans van slagen als er een ICC-er aanwezig is en als we kunnen aansluiten bij cultuur/erfgoedprojecten die de school al structureel uitvoert.

Ieder programma bestaat uit een introductieles, een verkenningsles en een creatieve verwerkingsles. Bij de verkenningsles gaan de leerlingen naar buiten en wordt gebruik gemaakt van het interactieve game-based tool Seppo, gebaseerd op onderzoekend en ontdekkend leren. Na deze lessenserie herkennen kinderen verschillende bouwelementen van gebouwen in hun buurt en kunnen ze typische Dudok-elementen benoemen.

De projecten zijn geschikt voor de middenbouw van de basisschool en beslaan ongeveer twee dagdelen. De leerkracht ontvangt een duidelijke handleiding met achtergrond informatie.

Kijk naar je school
Kijk goed naar je eigen schoolgebouw en vergelijk dit gebouw met de schoolgebouwen die de wereldberoemde architect Dudok ontwierp. In de introductieles is er aandacht voor Dudok en de scholen die hij heeft ontworpen. Daarna gaan de leerlingen naar buiten, op missie in de buurt en maken daarbij opdrachten in een online spelomgeving. Het doel is om de gebouwen in de omgeving op een andere manier te bekijken. Vorm, kleur en bouwelementen, er valt veel meer te zien dan je denkt! Onder leiding van een kunstdocent verwerken de kinderen hun ideeën over een ideale school in een maquette.

Kijk naar je wijk
Neem de huizen in de buurt rondom de school onder de loep en kijk daarna hoe de huizen eruit zien die de wereldberoemde architect Dudok ontwierp. Tijdens de introductieles krijgen leerlingen een beeld van verschillende soorten woningen en leren ze dat huizenbouw ‘door de tijd heen’ verandert. Daarna gaan de kinderen buiten aan de slag met opdrachten in een online spel omgeving. Vorm, kleur, materiaalgebruik en groen in de omgeving zijn elementen die in de opdrachten terugkomen. In een creatieve verwerkingsles gebruiken ze hun ervaringen en ideeën om een eigen straataanzicht te maken. “Het is een compact project met veel afwisseling, goed in te passen in het bestaande curriculum.” Zien, beleven en doen in en over je eigen omgeving “Na schooltijd ga ik nog meer bijzondere huizen zoeken.”

Voor meer informatie over de mogelijkheden, neem contact op met r.hoorn@omgevingseducatie.nl (Rhodé) projectmedewerker en cultuurcoach Hilversum.

website: sbddesign.nl