Dudok voor docenten/leerkrachten

Veel kinderen in Hilversum zitten op een school die is ontworpen door Dudok. Dat biedt veel mogelijkheden voor lesprogramma’s op de eigen school. Ook voor leerkrachten kan het DAC programma’s opzetten. Denk aan een kennisprogramma op maat voor docenten dat hen alle kennis over Dudok bijbrengt die zij nodig hebben om zelf lesbrieven te maken en/of de kennis rondom de eigen (Dudok)school en de eigen leefomgeving te integreren in de lessen in de klas.

Maar ook meedenken over lesbrieven over W.M. Dudok of architectuur en erfgoed in Hilversum. Een mogelijke opzet omvat: colleges over W.M. Dudok (architectuur, stedenbouw, stijlkenmerken, visie op Hilversum, belangrijkste gebouwen binnen en buiten Nederland), over alle basisscholen van Dudok (architectuur, stijlkenmerken, pedagogische opvattingen, relatie met het plein/de straat/de wijk, relatie landschapsarchitectuur/groen, detaillering, kleurgebruik) en een excursie door Hilversum langs alle belangrijke gebouwen, waaronder enkele scholen, maar ook het Raadhuis en andere gebouwen. Daarbij wordt een reader gemaakt waarin alle kennis worden nagelezen en staan links naar aanvullende informatie. Voorafgaand aan de masterclass krijgen alle docenten een gratis rondleiding door het Raadhuis. De colleges worden gegeven bij het DAC.

Extra informatie

Meer informatie over de mogelijkheden: info@dudokarchitectuurcentrum.nl

website: sbddesign.nl