Afstudeerprojecten en leertrajecten MBO/HBO

Het Dudok Architectuur Centrum laat regelmatig projecten uitvoeren door studenten van MBO en HBO. Hieronder een aantal voorbeelden van de afgelopen periode.

  • Hartslag-Oost 2018: studenten van het XR-LAB Hilversum zetten de resultaten van de enquête om in prachtige graphics en een tabletop
  • Hartslag-Oost 2018: studenten van de Master Digital Design van de Hogeschool van Amsterdam onderzochten de mogelijkheden voor interactiviteit en herhaalbaarheid
  • Dag van de Architectuur 2018: studenten van de HKU onderzochten op welke manier het te slopen GAK-gebouw zou kunnen voortleven in de nieuwbouw
  • My Digital Dudok 2019: studenten van de Master Digital Design van de Hogeschool van Amsterdam maakten een immersive experience op basis van archiefmateriaal van Beeld en Geluid, schetsen en historische objecten, animaties en videomapping
  • Onbetekenende plekken 2019: studenten van de HKU gaven wereldberoemde mediaplekken die niemand herkent een welverdiende plek in het collectieve geheugen tijdens de Dag van de Architectuur 2019
  • Inside Out 2019: studenten van de HKU deden onderzoek naar hoe het Raadhuis kan worden ontsloten op andere manieren dan met de klassieke rondleiding door het gebouw.

Data

website: sbddesign.nl