Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

NIEUWS | 05/02/2018

Indira van ‘t Klooster directeur DAC

Bestuur DAC benoemt directeur

Indira van ’t Klooster is per 1 februari 2018 door het bestuur van het Dudok architectuur Centrum (DAC) benoemd als directeur.  Het DAC heeft sinds het Dudokjaar 2015 een herkenbare plaats ingenomen in het culturele veld van Hilversum. Rondleidingen door het Raadhuis, stadsgesprekken en evenementen als de Dag van de Architectuur en de Open Monumentendag bereikten een breed en geïnteresseerd publiek.

Verdere professionalisering DAC

Nu de basis staat, is de stichting toe aan een nieuwe stap. Met de aanstelling van Indira van ’t Klooster als directeur slaat het DAC een weg in naar verdere professionalisering, aansluiting bij landelijke ruimtelijke thema’s en erfgoedkwesties en het (inter)nationale architectuurdebat. W.M. Dudok, architect van het Raadhuis, en diens tijdgenoten bieden daarbij een rijk palet aan uitgangspunten, alsook de verbinding met Hilversum Mediastad.

Indira van ‘t Klooster

Indira van ’t Klooster (Utrecht, 1971), die architectuurgeschiedenis aan de UvA studeerde, is geen onbekende in de regio. Zij was betrokken bij projecten voor museum Hilversum en de Hilversumse Architectuur Prijs. In 2017 modereerde zij twee stadsgesprekken voor het Dudok Architectuur Centrum. Zij woont in Hilversum. “Met Indira van ’t Klooster krijgt het DAC een energieke, kritische directeur, met een groot nationaal en internationaal netwerk. Indira, tot nu toe verbonden aan Architectuur Lokaal als senior projectleider en oprichter van A10 new European architecture Coöperative, heeft een grote nieuwsgierigheid voor ontwikkelingen in politiek, techniek en maatschappij die de disciplines architectuur en stedenbouw uitdagen. Bovendien is zij een ervaren – en vrolijke – debatleider.  Met die kwaliteiten kan zij het maatschappelijk draagvlak voor ruimtelijke kwaliteit vergroten en bijdragen aan het inzicht dat architectuur, stedenbouw en ruimtelijk erfgoed grote maatschappelijke en culturele betekenis hebben.” aldus Irmgard van Koningsbruggen, voorzitter van het bestuur.

Uitbreiding programma architectuurcentrum

Plannen voor een divers programma rondom erfgoed, architectuur, stedenbouw, landschap en media heeft Indira van ‘t Klooster legio: ”De kracht van een architectuurcentrum ligt in de koppeling van actuele lokale onderwerpen aan landelijke ruimtelijke thema’s en een internationale context. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouwproductie in Hilversum; 64,5% van de nieuwbouwproductie is sociale huur. Dat is ver boven het landelijke gemiddelde van 27%. Een groot aanbod aan huurwoningen zegt iets over de toegankelijkheid van de woningmarkt, gelijke kansen en een grote diversiteit aan bewonersgroepen. Een stad als Wenen is hier sinds 1900 beroemd om. Zijn er in Hilversum architectonische ambities gekoppeld aan dit beleid? En wat betekent dat voor de ontwikkeling van de stad?”

Koppeling DAC  met media-imago

Van ’t Klooster zoekt ook een koppeling met het media-imago van Hilversum. “Dat kan nog wel een tandje scherper en creatiever”, zegt zij. “Op 1 juni aanstaande is de laatste uitzending van realityshow Utopia. 4500 uitzendingen aan de rand van onze mediastad en we merken er niks van! Terwijl het thema Utopia een prachtig uitgangspunt is om de ambities voor de regio in bredere zin te verkennen. Daarbij kunnen we teruggrijpen op historische voorbeelden, zoals het utopische Walden van Frederik van Eeden nabij Bussum en in de Horstermeer (1898-1907), en vooruitkijken naar de toekomst met ambities voor een echte circulaire stad bijvoorbeeld. In Europa wordt ook nu nog op tal van plekken geëxperimenteerd, zonder camera’s,  maar bijzonder innovatief,  en relevant voor de rol van de regio Gooi en Vecht  inzake regionale voedselproductie en klimaatbestendigheid bijvoorbeeld. De Dag van de Architectuur in juni wordt dan ook georganiseerd onder de noemer Utopia en het thema ‘de ideale stad’ zal in komende stadsgesprekken worden onderzocht. Ik verheug me overigens op samenwerking met andere culturele instellingen in Hilversum en de regio!”