Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

NIEUWS | 14/06/2018

Inschrijvingstermijn “Hilversum Verlicht” verlengd tot 15 juli 23:59 uur

‘Hilversum verlicht’ – Feestverlichting Mediastad Hilversum

Om alle belangstellenden de kans te geven zich aan te melden, is de inschrijftermijn van de Open Oproep “Hilversum Verlicht” met een week verlengd tot 15 juli 2018, 23:59 uur.

Hilversum zoekt nieuwe feestverlichting in de stad. De verlichting hangt momenteel ieder jaar in de periode november-februari in het winkelgebied. Vanaf het seizoen 2018 gaan de ondernemingsverenigingen van de binnenstad, Gijsbrecht en Vaartweg op zoek naar een nieuw feestverlichtingsconcept dat past bij Hilversum Mediastad, onder de noemer “Hilversum verlicht”. Ontwerpers wordt gevraagd om vernieuwende ideeën voor permanente stadsverlichting, waarbij nieuwe technieken kunnen worden geïntegreerd. Zie hier het volledige reglement: Hilversum Verlicht DEF2

Achtergrondinformatie

Hilversum heeft zich sinds de jaren 60 van de 20e eeuw ontwikkeld als Mediastad, vooral onder invloed van omroep-gerelateerde bedrijven en verenigingen die in deze stad hun gebouwen neerzetten. Beroemde voorbeelden hiervan zijn de vroeg 20e eeuwse omroepvilla’s, de gebouwen van de AVRO, NCRV en KRO, de Wereldomroep, en meer recent de VPRO-villa en het NTR-gebouw. Nu het begrip ‘Media’ niet meer vanzelfsprekend is verbonden met gebouwen, zijn middelen zoals beeld, geluid, licht, films, geur en kleur goede middelen om het beeld van Hilversum als Mediastad te versterken. De uitschrijver daagt ontwerpers uit om Mediastad Hilversum te verbeelden.

Procedure

De open oproepHilversum verlicht, feestverlichting Mediastad Hilversum’ wordt uitgeschreven door de stichting Centrum Hilversum. Deze procedure is uitgeschreven volgens Kompas bij Prijsvragen. De Open Oproep bestaat uit: (1) voorselectie (portfolio, gevolgd door  bureaupresentatie) en (2) prijsvraag (uitwerking visie naar ontwerp inclusief schaalmodel, gevolgd door een stadsgesprek, waarna een winnaar wordt gekozen). Met het winnend ontwerp wil stichting Centrum Hilversum aandacht genereren voor de financiering van de feestverlichting.

Opgave

De uitschrijver zoekt een ontwerp voor de feestverlichting van Hilversum, dat met bewegend beeld, geluid en licht, een belangrijke en zichtbare rol vervult in het verbeelden van Hilversum Mediastad. Daarbij is een aantal aspecten van belang:

 • De verlichting draagt bij aan de herkenbaarheid van Hilversum Mediastad.
 • De verlichting is het hele jaar door te gebruiken en integratie met wand-, gebouw- en pleinverlichting, alsook de combinatie met groen (bomen) is mogelijk;
 • Een visie op energieneutrale verlichting, nieuwe technologie en/of inpassing van circulair gedachtengoed;
 • Het verlichtingsconcept maakt de geschiedenis, architectuur en stedenbouw zichtbaar, bijvoorbeeld door accenten op enkele toonaangevende gebouwen in Hilversum, of relaties tussen verschillende gebouwen;
 • Het verlichtingsplan is bij verschillende evenementen te gebruiken, te denken valt aan: Top 2000, Nike City Run, Hilversum Alive, Koninginnedag, Kerst, etc. Ook kan de verlichting multimediale verbindingen aangaan met andere activiteiten die in die periode plaatsvinden in de stad, zoals de Dutch Media Week, Open Monumenten Dag, en andere evenementen in de stad.

Deelname

Deelname staat open voor professionele ontwerpers in brede zin. Te denken valt aan industriële en ruimtelijke vormgevers, game-, geluid, en/of lichtontwerpers, kunstenaars en grafisch vormgevers. Werken in (multidisciplinaire) teams en samenwerking met lokale partijen of bedrijven wordt van harte aangemoedigd.

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie bestaat uit:

 • Jacco van de Ruit (Stichting Centrum Hilversum, voorzitter, geen stemrecht)
 • Lydia Fraaije (biomimicry-architect, lichtdeskundige)
 • Pieter van der Heijden (XPEX, ontwerper Experience Beeld & Geluid)
 • Stef van Breugel (directeur Museum Hilversum)
 • Amin Usman (eigenaar boekwinkel Voorhoeve)
 • Annemarie van Lieshout (ondernemersvereniging HavenVaart) – vervanger van Maaike van der Meulen
 • Bas Rooijers (adviseur Openbare Verlichting en Stadsilluminatie, gemeente Amsterdam)
 • Anne Visser (directeur Hilversum City Marketing)

Secretaris is Indira van ‘t Klooster (Dudok Architectuurcentrum, geen stemrecht)

Selectiecriteria voor voorselectie

 • Conceptuele kwaliteiten die spreken uit het ingezonden werk;
 • Mate waarin de visie aansluit op de opgave;
 • Affiniteit met media en technologie

Beoordelingscriteria voor de drie uitgewerkte inzendingen

 • Narratieve kracht
 • Mate waarin het ontwerp de aantrekkelijkheid van en de samenhang binnen het centrum kan vergroten
 • Mogelijkheid de verlichting het hele jaar te gebruiken
 • Duurzaamheidsaspecten zoals energieneutrale oplossing, beheer, onderhoud en circulair gedachtengoed
 • Effect op de (verblijfs)kwaliteit van de openbare ruimte
 • Innovatieve kracht
 • Technische uitvoerbaarheid
 • Haalbaarheid en realiteitsgehalte