Boshutjes Zonnestraal
1928–1931 / J. Duiker, B. Bijvoet en J.G. Wiebenga

Loosdrechtse Bos 15, Hilversum

Ze worden boshutjes genoemd maar ook TBC huisjes van het open type. Het zijn rijksmonumenten net als Zonnestraal zelf. De eerste stap buiten de paviljoens was verblijf in een van de boshutten die verspreid in het bos aan de noordzijde van het hoofdgebouw stonden. De hutten dienden voor het onderbrengen van reeds gedeeltelijk herstelde patiënten, die in de hut van 2,5 x 2,5 m een uiterst primitief onderdak hadden. Ook werden in de hutten zeer besmettelijke patiënten (open-tb), geïsoleerd, opgenomen. De hutten zijn gebouwd door in Zonnestraal opgenomen patiënten in de werkplaats op het terrein.

De boshutjes Zonnestraal is met op beide monumentendagen geopend van 12.00-16.00 uur met een expo van o.a. Anne de Vilder, Casey Bertie, Jacqueline van Oostveen en Ernst van Deursen.

Locatie

Loosdrechtse Bos 15

Data

Zaterdag 10 en zondag 11 september, van 12.00-16.00 uur (achter het Termeulen Paviljoen – Tandheelkunde Zonnestraal en InGang 15, Loosdrechtsebos 15 )

Kosten

Deelname aan activiteiten tijdens de Open Monumentendag is gratis.

website: sbddesign.nl