Fabritiusschool
1925-29 / W.M. Dudok

In 1925 ontwierp Directeur Publieke Werken W.M. Dudok (1884-1974) een openbare lagere school aan de Fabritiuslaan. De school werd in 1929 uitgebreid met een school voor kleuters langs de Ruysdaellaan. Dudok paste het uiterlijk van de scholen aan bij de – toen nog – landelijke en onbebouwde omgeving. De scholen kregen witgepleisterde gevels en een rieten kap. Het is het enige schoolcomplex met rieten kap dat de architect in Hilversum ontwierp. Na een brand in 1985 werd het schoolcomplex herbouwd, in 1991 volgde aanwijzing als Rijksmonument.

Lees hier meer

Locatie

Fabritiuslaan 52 en Ruysdaellaan 6

Data

Zondag 11 september 14.00-16.00 uur

Rondleidingen op zondag om 14:00, 15:00 en 16.00 uur met gecombineerd bezoek aan de vm. Catharina van Rennesschool. Startpunt Fabritiusschool

Kosten

Deelname aan activiteiten tijdens de Open Monumentendag is gratis

website: sbddesign.nl