Gebouw De Vereeniging / Vrijmetselaars loge
1905 / A. Salm

Aan het einde van de negentiende eeuw was in Hilversum een tekort aan ruimte waar culturele en vrijzinnige verenigingen activiteiten konden laten plaatsvinden. Architect Abraham Salm (1857-1915) kreeg opdracht om een verenigingsgebouw te ontwerpen waar verschillende verenigingen lokalen konden huren. Het gebouw in eclectische bouwtrant kwam in 1905 gereed. Vrijmetselaarsloge ‘De Gooische Broederschap’ huurde vanaf het begin ruimte in het gebouw. Tegenwoordig zijn drie loges in De Vereeniging werkzaam: ‘De Gooische Broederschap’, ‘Opgang’ en ‘Wolfgang Amadeus Mozart’. Het gebouw De Vereeniging is in 2002 aangewezen als Rijksmonument.

http://gebouwdevereeniging.nl/

www.degooischebroederschap.nl

Lees hier meer

Locatie

Oude Enghweg 19

Data

Za 9 september 9.00-17.00

Rondleidingen, expositie lokale kunst

Zo 10 september 9.00 – 17.30

Rondleidingen, expositie lokale kunst,  optreden Wonderfeel om 14.00

Kosten

Deelname aan activiteiten tijdens de Open Monumentendag is gratis

website: sbddesign.nl