Noorderbegraafplaats
1930 / W.M. Dudok

In 1925 gaf de gemeente Hilversum opdracht aan directeur Publieke Werken Willem Marinus Dudok (1884-1974) om nog dat jaar een plan voor een nieuwe begraafplaats in te dienen. De enorme bevolkingsgroei die de gemeente in de twintiger jaren doormaakte, vroeg niet alleen om meer ruimte om te wonen, te werken en te leren, maar ook om te kunnen begraven. In de jaren daarop passeerden meerdere plannen de revue maar uiteindelijk kwam het in 1929 tot een definitief ontwerp. Dudok ontwierp een geometrisch geordende begraafplaats aan de noordkant van Hilversum, destijds grenzend aan de Westerheide maar inmiddels omringd door een naoorlogse woonwijk. Het eveneens door Dudok ontworpen bijbehorende gebouwencomplex, bestaande uit een dienstwoning, een dienstvleugel en een aulagebouw, is in 1991 aangewezen als Rijksmonument.

www.uitvaartstichtinghilversum.nl

Lees hier meer

Locatie

Laan 1940 - 1945 nr. 2

Data

Zaterdag 10 september 11.00-14.00 uur

Optreden van politiekorps Excelsior vanaf 11.00 uur, rondleiding om 11.00 en 14.00 uur door Flos Wisse Smit en Anita van Loon over de Noorderbegraafplaats waarmee zij de begraafplaats in een heel mooi en ander licht zetten. Geniet van de diverse bomen, planten en de geweldige verhalen rondom deze Dudok begraafplaats.

Kosten

Deelname aan activiteiten tijdens de Open Monumentendag is gratis

website: sbddesign.nl