Landgoed Zonnestraal
1928–1931 / J. Duiker, B. Bijvoet en J.G. Wiebenga

In 1919 werd het landgoed aangekocht door de Stichting Diamantbewerkers Koperen Stelenfonds Nieuwe Levenskracht om er een sanatorium voor arbeidstherapie voor tuberculoselijders te vestigen. Het geld werd onder meer bijeengebracht door de verkoop van de koperen steeltjes waarop de diamanten werden vastgezet tijdens het slijpen. Op het terrein werden grote boomgaarden aangelegd en een gedeelte van de heide werd bebost met 27.000 jonge dennetjes. Het verblijf tussen dennen of grofsparren werd buitengewoon geschikt geacht voor tbc-patiënten. Het sanatoriumcomplex werd na bestudering van het terrein gepland in het gebied met dennenbomen aan de zuidzijde. Het oorspronkelijke ontwerp bevatte een hoofdgebouw en vier paviljoens, waarvan er uiteindelijk twee werden gerealiseerd.

Lees hier meer

Locatie

Loosdrechtsebos 15

Data

Za 9 september / Zo 10 september 11.00 – 16.00

Brasserie Zonnestraal geopend voor koffie, lunch of borrel. Zaterdag en zondag expositie in het Ter Meulen Paviljoen over Zonnestraal toegankelijk tussen 13.00 en 16:00 uur. Tevens een expositie in de boshutjes achter het paviljoen.

Kosten

Deelname aan activiteiten tijdens de Open Monumentendag is gratis

website: sbddesign.nl