Special: Lezing en Fietstocht Post’65: Monumenten van de toekomst?


Hilversum kent vele gemeentelijke monumenten, die voornamelijk stammen uit de vooroorlogse
periode. In de periode na de wederopbouw, van eind zestiger jaren tot de eeuwwisseling, kortweg
aangeduid als Post ‘65, veranderde het stadsbeeld.

Na de veelal als eentonig ervaren wederopbouwwijken kwam er meer diversiteit in woningtypen, mede ingegeven door het nieuwe fenomeen inspraak en medezeggenschap van bewoners. Uit deze tijd stammen de bloemkoolwijken, woonerven en terrasflats, maar ook het materiaalgebruik veranderde en deed het structuralisme zijn intrede in de kantoorbouw. Veel van deze architectuur is onbekend en dus
onbemind.

Met een lezing en een ca. 1,5 uur durende fietstocht besteden we aandacht aan de naoorlogse architectuur van Hilversum. Wat zijn onze toekomstige monumenten?


Organisatie

Dudok Architectuur Centrum

Locatie

De Morgenster, Seinstraat 2 Hilversum

Data

Zaterdag 10 september, 10.00-12.00 uur

Kosten

Deelname aan activiteiten tijdens de Open Monumentendag is gratis

website: sbddesign.nl