Vm. Pniëlkerk / CGKV de Verbinding Hilversum, locatie het Kompas
1960 / C. Trappenburg

De Christelijk-Gereformeerde Pniëlkerk aan de Van Ghentlaan werd gebouwd naar een ontwerp van de Hilversumse architect Cornelis Trappenberg (1892-1978) en in 1960 in gebruik genomen. De kerk ligt prominent op de zichtas aan het einde van de Van Ghentlaan en is een exemplarisch voorbeeld van een kerk uit de Wederopbouwperiode. Het kerkgebouw met hiermee verbonden kosterswoning en de losstaande klokkentoren zijn in 2008 aangewezen als gemeentelijk monument.

Op zondagmorgen is er altijd een gezamenlijke kerkdienst, de middagdiensten zijn doelgroependiensten: speciaal gericht op kinderen, jongeren, om meer over God en het geloof te leren en zangdiensten.

Lees hier meer over de voormalig Pnielkerk

Locatie

Van Genthlaan 47, Hilversum

Data

Zaterdag 10 september van 11.00-15.00 uur

Activiteiten voor alle leeftijden in samenwerking met: De Zoutkeet, Van Hasselt School, BINK, ATC Zuid en het Kompas. Bekijk hier het gehele programma.

Kosten

Deelname aan activiteiten tijdens de Open Monumentendag is gratis.

website: sbddesign.nl