ANBI

Stichting Dudok Architectuurcentrum

RSIN: 8556.73.175

Adres: Dudokpark 1 ; 1217 JE Hilversum

Doelstelling: Bij een breed publiek de aandacht vestigen op het belang en de betekenis van architectuur en stedenbouw, in het bijzonder van architect Dudok en ander ruimtelijk erfgoed in Hilversum; het stimuleren van nieuwe ideeën met betrekking tot het behoud en de ontwikkeling van erfgoed; het bieden van een onafhankelijk platform voor ontwikkelingen op het gebied van architectuur, stedenbouw en ruimtelijk erfgoed. Dit alles door de organisatie van onder meer rondleidingen, lezingen en debatten, educatieve activiteiten en andere culturele activiteiten.

Het bestuur van de stichting ontvangt een beperkte onkostenvergoeding. Het bestuur ontvangt geen vacatiegelden.

Inhoudelijk verslag

De stichting Dudok Architectuurcentrum is opgericht in oktober 2015. Over 2015 is dan ook geen relevante verslaglegging beschikbaar.

Financieel verslag