De ‘s-Gravelandseweg en zijn bewoners

De ‘s-Gravelandseweg is niet alleen de oudste ‘straatweg’ in Hilversum en van oudsher een belangrijke doorgaande route, maar is ook reeds twee eeuwen een ‘allee’ waar het goed wonen is. Dit boek verhaalt van de vele bewoners die daar vanaf de achttiende eeuw tot heden zijn neergestreken, hun achtergronden, hun bezigheden, waar ze vandaan kwamen en weer naar toe gingen. Velen hadden iets bijzonders en betekenden iets op economisch of cultureel terrein. De hotels en winkels van de ‘s-Gravelandseweg waren beroemd in het hele Gooi. En dan de omroepstudio’s – die hebben op de ‘s-Gravelandseweg een wel heel duidelijk stempel gedrukt.

Er zijn nogal wat villa’s gesloopt, maar in dit graai geïllustreerde boek komen ze in volle glorie terug. Het boek bevat ook een schat aan onbekende en vergeten feiten.

website: sbddesign.nl