20/12/18

Tentoonstelling Hilversum Verlicht – verlengd tot 14 januari

Wegens succes is de tentoonstelling Hilversum Verlicht een week langer te zien. Tot 14 januari zijn de ontwerpen van de drie finalisten te bekijken  in de expositieruimte van het Dudok Architectuur Centrum. Inmiddels is de winnaar bekend: Studio Tijdmakers / Fosfor Design.

De winnaar

De beoordelingscommissie heeft gekozen voor  Tijdmakers / Fosfor Design omdat dit plan in alle opzichten het beste past bij Hilversum. “De geluidsgolven bieden een even briljant als eenvoudig uitgangspunt voor feestverlichting in het centrum. Ze sluiten aan bij het imago van Hilversum Mediastad, zijn feestelijk en decoratief, maar bieden ook veel kansen op vernieuwing. Door de combinatie van projectie, hangende (led)lichtsystemen en led-tubes is het plan snel toepasbaar en goed af te stemmen op de wensen van ondernemers en andere stakeholders in het centrumgebied”, aldus de beoordelingscommissie.

Wat vooraf ging

Op 18 oktober om 17.00 uur opent wethouder Wimar Jaeger de tentoonstelling ‘Hilversum Verlicht’. In deze expositie tonen de drie finalisten van de Open Oproep “Hilversum Verlicht” hun ideeën voor de feestverlichting voor het centrum van Hilversum. Hun ontwerpen worden getoond in de context van de geschiedenis van feestverlichting in Hilversum van 1843 tot nu. Daaruit blijkt dat de initiatieven voor verlichting en versiering vaker werden geïnitieerd door particulieren. Voordat de gemeente de straatverlichting regelde, deed een ondernemer dat. Bij de feestelijke versiering van de stad nam de middenstand het voortouw met welkomsbogen en sierlantaarns. Maar het was de gemeente die in 1953 de manifestatie ‘Hilversum Ontvangt’ initieerde. Ter promotie van Hilversum als moderne tuinstad ontving het dorp meer dan 750.000 bezoekers die zich vermaakten in verlichte parken, met muziek en een soort rollende keukens ‘avant la letttre.’ Meer weten? De tentoonstelling is elke donderdag tot en met zondag te zien tussen 12.00 en 16.00 uur.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door Unbranded, Streek Archief Gooi en Vechtstreek, Nora Bosscher (Collectie Hilversum), Berry van der Hoven, Nina Svenson (junior-curator), Ferry de Kwaadsteniet (Gemeente Hilversum).

Meer informatie over de drie finalisten:

Forces for Architecture

Forces for Architecture ziet in het nieuwe ontwerp voor de permanente feestverlichting van Hilversum een grote uitdaging om het beeld van Hilversum als Mediastad krachtig vorm te geven. ‘Het nieuwe lichtontwerp geeft de Hilversumse media een gezicht naar de buitenwereld, inspireert bewoners en bezoekers, eert de rijke geschiedenis van Hilversum en biedt door de innovatieve technieken ook een blik op de toekomst. Het is een verlichtingsplan dat de mediawereld verbindt met de architectuur van de stad.’

referentie: Lightwaves, Amsterdam Light Festival 2016

Beoordelingscommissie: ‘Dit team is in staat een sterk concept op het niveau van de stad te ontwerpen, geïnspireerd op natuurlijke fenomenen. Tegelijkertijd biedt het ruimte voor verlichting op pandniveau of inpassing van kunstobjecten. Daarbij willen de ontwerpers een fysiek netwerk over het centrum spannen. De commissie is benieuwd hoe dit concept wordt toegepast op de Hilversumse situatie, niet alleen als integraal idee, maar juist ook op kleine schaal. Het concept vraagt fysiek gezien om flink wat hardware. Hoe ziet dat eruit en hoe geeft het uiting aan feestelijkheden in de stad?’

Studio Arjen van der Cruijsen

Arjen van der Cruijsen vertrekt vanuit de pixel: ‘Het idee is om de pixel als verbindende factor in te zetten. Een pixel is een gekleurde punt, en daarmee de perfecte bouwsteen. Het lichtontwerp van elke locatie vertrekt vanuit de pixel, maar is ook herkenbaar als onderdeel van een groter geheel in de stad. Zo ontstaat een route. Door het aanpassen van de invulling (zoals media content, kleuren en geluid) passen we de beleving per evenement aan.’

Referentie: Waalwijk
Referentie: Waalwijk

Beoordelingscommissie: ‘Arjen van der Cruijsen heeft in Waalwijk laten zien dat hij in staat is lichtconcepten te maken in nauwe samenwerking met ondernemers en gemeente, die zowel ruimte laat voor de grote winkelketens in het centrum als voor boutiqueshops. Het vertrekpunt van de pixel als kleinste maateenheid biedt een sterk en vooral flexibel concept. De uitdaging is om de samenhang te vinden en dat het niet te oppervlakkig wordt. En hoe krijgt de algemene drager, de pixel, concreet vorm?’

Studio Tijdmakers / Fosfor design

Tijdmakers en Fosfor Design nemen geluidsgolven als basis: ‘In ons lichtconcept gaan we uit van de bron die de Mediastad heeft gemaakt tot wat ze is: we tonen in licht de schoonheid van de geluidsgolven die de stad sinds 1924 uitzendt. Licht- en geluidsgolven zijn op vele manieren te visualiseren, alsook hoor- en ruikbaar te maken en zo een oneindige inspiratiebron. Voor Hilversum Verlicht zien we ook mogelijkheid om geur toe te voegen, hiervoor zullen we samenwerken met International Flavors & Fragrances (IFF) in Hilversum, met wie we sinds 2014 samenwerken aan ontwikkeling van innovatieve geurconcepten.’

Referentie: Frequenties

Beoordelingscommissie: ‘Sterk, inspirerend, duurzaam en uitvoerbaar concept, dat niet duur hoeft te zijn en zeer effectief is, vanwege het fenomeen ‘frequenties’ als uitgangspunt. Het concept biedt ook mogelijkheden voor integratie met geluid en geur, wat extra spannend is. Het is een gevarieerde mix van klein/bescheiden (aanlichten van de vijver voor het Raadhuis) tot groot/aanwezig (lichtgevend doek op Langgewenst). In het uitgewerkte concept zijn we heel benieuwd naar hoe het ontwerp zich overdag manifesteert, alsook hoe de onderlinge samenhang tot stand komt.’

De uitschrijver is blij met de oogst. ‘Met deze drie ontwerpers hebben we een rijk palet aan ideeën bij elkaar, waaruit het nog moeilijk zal zijn een winnaar te kiezen. Alle drie bieden een inspirerende visie op de mogelijkheden van nieuwe technieken en verlichtingsconcepten in Hilversum Mediastad, waarin duurzaamheid en energiezuinigheid belangrijk zijn, maar ook commerciële toepassingsmogelijkheden en feestelijk winkelplezier een vanzelfsprekende rol spelen. Met elk van deze drie zou de gemeente verrijkt worden met een veelzijdig en innovatief verlichtingsconcept, dat niet alleen tijdens de feestdagen, maar ook bij andere evenementen kan worden ingezet.’

De drie ontwerpen worden van 18 oktober tot en met 7 januari 2019 tentoon gesteld in het Dudok Architectuur Centrum (DAC). Bezoekers worden van harte uitgenodigd hun mening te geven over de ontwerpen. Alle opmerkingen zullen worden gebundeld en aan de beoordelingscommissie worden meegegeven. Op 1 november vindt een stadsgesprek plaats in het Raadhuis van 19.00 tot 22.00 uur. De winnaar wordt op 22 november openbaar gemaakt.

Stichting Centrum Hilversum is voornemens om, in samenwerking met Ondernemersvereniging HavenVaart en Ondernemersvereniging Gijsbrecht, een nieuw feestverlichtingsconcept te realiseren. Daarbij zoekt de stichting aansluiting bij het karakter van Hilversum als Mediastad. In een Open Oproep werd gevraagd om een portfolio en een visie op de opgave. De uitschrijver daagt ontwerpers daarbij uit om bewegend beeld, geluid en licht in hun idee te betrekken. Het uiteindelijke ontwerp draagt bij aan de herkenbaarheid van Hilversum Mediastad; is het hele jaar door te gebruiken, onder andere bij andere feestelijke evenementen zoals de Nike City Run en Hilversum Alive; en maakt de geschiedenis, architectuur en stedenbouw van Hilversum zichtbaar.

Lees hier het volledige persbericht.

Lees hier de eerste aankondiging over Hilversum Verlicht met meer informatie.

website: sbddesign.nl