Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

RONDLEIDINGEN | 14 april, 19 mei, 10 juni, 14 juli 2019

Architectuurwandeling Bloemenbuurt Hilversum

Gewone buurt

De Bloemenbuurt lijkt een gewone buurt in Hilversum. Wat niet veel mensen weten, is dat dit de eerste wijk met sociale woningbouw is, die in opdracht van een gemeente is ontwikkeld. Onder leiding van een enthousiaste gids ziet en hoort u alles over de opbouw van de wijk, over de openbare gebouwen van destijds zoals badhuizen, een leeszaal en  schoolgebouwen.

Eerste woningcomplexen voor arbeiders

De woningwet van 1901/1902 moest verandering brengen in de erbarmelijke en onhygiënische woonomstandigheden in Nederland. Elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners werd verplicht een uitbreidingsplan op te stellen. Architect W.M. Dudok werd in Hilversum onder meer aangenomen om de uitbreidingsplannen vorm te geven. Dudok ontwierp voor arbeiders eenvoudige en betaalbare woningen, die wel mooi, goed en hygiënisch waren. Onder Dudoks leiding zijn tot 1953 negenentwintig gemeentelijke complexen tot stand gebracht, waarvan de Bloemenbuurt de eerste was. Naast het grote en belangrijke stempel dat Dudok heeft gedrukt op het ontwerp en de inrichting van de Bloemenbuurt, zult u tijdens de wandeling ook kennismaken met enkele van zijn tijdgenoten, bijvoorbeeld architect Verschuyl die werkte in opdracht van Arbeidersbouwvereniging Hilversum.

Afwisseling in de ruimten

Dudok heeft vaak beweerd dat er van woonwijken pas architectuur viel te maken als ze als één geheel werden opgevat. Hij ontwierp zijn plannen niet straat voor straat, maar per wijk. Een relatief groot deel van de beschikbare ruimte besteedde Dudok aan plantsoenen en speelvelden. Door poortgebouwen en in- en uitspringende gevelwanden bracht hij afwisseling tussen open en besloten straten. Met pleintjes en hofjes bevorderde hij de sociale samenhang; ook de centraal gelegen openbare gebouwen droegen daaraan bij. De woningen ontwierp hij met kleine verschillen, maar traditioneel. Zo kreeg de buurt het karakter van een klein dorp.

De route

De wandeling duurt ongeveer 1,5 à 2 uur en start bij restaurant Parc, Havenstraat 58, Hilversum.

 

 

 

 

 

 

 

Markante gebouwen en plaatsen

 1. Oude begraafplaats Bosdrift
  Aula en hek: P. Andriessen, 1889; tuinaanleg L.A. Springer
 2. Badhuis Meidoornstraat
  W.M. Dudok, 1921
 3. Woningcomplex Meidoornstraat/Bosdrift 3 t/m 9, 11 t/m 17
  W.M. Dudok, 1920-1921
 4. Bavinckschool
  W.M. Dudok, 1921
 5. Clemenskerk
  J. Cuypers, 1914, aanbouw J.W.A. van Gils, 1922
 6. Woningen Leliestraat, Papaverstraat, Anemonestraat
  W.M. Dudok, 1915-1919
 7. Openbare leeszaal
  W.M. Dudok, 1918
 8. Geranium school <zichtlijn naar Clemenskerk>
  W.M. Dudok, 1918
 9. Kastanjevijver vijver en pompgemaal
  W.M. Dudok, 1935
 10. Kerk Diependaalselaan
  D.A. van Zanten, 1925
 11. Fabritiusschool
  W.M. Dudok, 1926
 12. Voormalige Catharine van Rennes- en Julianaschool
  W.M. Dudok, 1925-1927
 13. Zorgcentrum ‘de Egelantier’
  Nieuwbouw Molenaar en Co, 2013 – 2014
 14. Woningcomplex Ericastraat/Egelantierstraat
  E. Verschuyl, 1912
 15. Lavendelplein / Lavendelstraat
  W.M. Dudok, 1920 – 1922
 16. Oranjeschool
  W.M. Dudok, 1922, uitbreiding 1927Niet op de kaart:
 17. Woningen t.o. Clemenskerk
  D.A. van Zanten, 1922
 18. Zichtlaan Lijsterbeslaan
  Verschillende architecten 1935 – 1937
 19. Gedenksteen Jelle van Hingst geplaatst 1930

Meer informatie

Organisatie:
Aanmelden minimaal één dag voor de geplande wandeling, via onderstaand email adres. Na aanmelding ontvangt u een email met nadere bijzonderheden en informatie over de manier van betalen.
Locatie:
De wandeling start bij Restaurant Parc.
Data:
Zondag 14 april, zondag 19 mei, zondag 10 juni, zondag 14 juli 2019.
Wandelingen voor besloten groepen, kunnen in overleg met het DAC worden ingepland.
Duur:
Start: 14.00 uur. De wandeling duurt 1,5 a 2 uur.
Kosten:
€ 14,- per persoon (data zie hierboven). Wandeling 'op maat': € 145,- per groep van maximaal 20 deelnemers (data in overleg met DAC te bepalen).
Aanmelden, minimaal téén dag voor de geplande wandeling: info@ dudokarchitectuurcentrum.nl