Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

NIEUWS | 17/02/2017

Veel bezoekers mini-symposium Werken met Gispen en Dudok

Brede belangstelling

Ruim 190 bezoekers waren vrijdagmiddag 10 februari in de Burgerzaal van het Raadhuis aanwezig bij het mini-symposium Werken met Gispen en Dudok. Het Dudok Architectuur Centrum zorgde samen met de Stichting Gispen Collectie voor een inspirerend programma waarvoor brede belangstelling vanuit vele delen van het land bleek te zijn. Van experts van het RCE en Gispen, architectuurhistorici, liefhebbers van Dudok en Gispen in het algemeen tot medewerkers van het Raadhuis.
Wimar Jaeger, wethouder Cultuur, opende het symposium. Hij onderschreef de waarde van het Raadhuis als totaalkunstwerk, een gebouw waarin ontwerp, aankleding en inrichting onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Waarom werkte Dudok met Gispen

Irmgard van Koningsbruggen, architectuurhistoricus en Bestuur DAC, ging in op de vraag Waarom Dudok werkte met Gispen. Zij gaf inzicht in de relatie tussen Dudok en Gispen en beider opvattingen over eigentijds vormgeven en plaatste hun werk in het perspectief van De Stijl en de Amsterdamse School, Bauhaus en de Internationale Tentoonstelling Parijs 1925 decoratieve en industriële kunsten.

Gispen ontwerpen

De presentatie van Jan Jacobs, voorzitter Stichting Gispen Collectief, industrieel ontwerper bij Gispen en hoogleraar TU Delft met als titel ‘Gispen-ontwerpen: mooi, goed en duurzaam’ ging vooral in op de kantoormeubelen van Gispen. Jan geeft als suggestie voor de vele Gispenmeubels in het Raadhuis: gebruik ze en maak ze desnoods stapelbaar.  Voor velen misschien niet zo bekend, maar de Gispenfabriek werkte met meerdere goede ontwerpers zoals Rietveld en Cordemeier. Jan spreekt over Gispen niet van een hagiografie, maar typeert hem vooral als een handige ondernemer: “de Jan des Bouvrie van de jaren 30.”

Werken bij Gispen

Guus Larsen, lid van de Stichting Gispen Collectief en oud-medewerker van Gispen, gaf inzicht in het werken met en bij Gispen o.a. door een schets van de geschiedenis van de Gispenfabriek. Vooral de hiërarchie was kenmerkend, met als voorbeeld een podium in de kantine voor mannen in pak. Maar desondanks was Gispen wel een fabriek met oog voor het sociale welzijn van haar medewerkers. De slogan ‘Gispen werkt!’ is zeer van toepassing op het bedrijf, aldus Guus.

Gispen gebruik en onbruik

Gerard Schulting, voormalig ambtenaar van de Burgerlijke stand vertelde over zijn tijd als ambtenaar waarin hij dagelijks werkte aan een Gispen-bureau op een Gispen-stoel. Met een aantal ludieke voorvallen gaf Gerard aan hoe er omgegaan werd met de Gispen-meubels waarvan men de waarde op dat moment niet besefte. Het meest tot de verbeelding sprak zijn verhaal over het moment waarop hij, bij de overgang naar nieuw meublilair, twee Gispen-bureaus wist te bemachtigen die vervolgens thuis werden omgebouwd tot hondenhok.

Omgaan met collecties

Sylvia van Schaik, conservator van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed sloot de presentaties af met een lezing over het omgaan met collecties. Haar standpunt: erfgoed is de hedendaagse waardering van het verleden. Zij pleit ervoor voorwerpen zoveel mogelijke te gebruiken, maar waarschuwt wel voor het belang van het juiste onderhoud. Zij vroeg het publiek: “Hoe zorg je er in een gesamtkunstwerk voor dat je het karakter van het geheel kwalitatief niet verstoort en het gebouw toch kunt gebruiken waarvoor het is bedoeld?”.  In het algemeen deelde men de mening dat in het Raadhuis het Gispen meubilair zoveel mogelijk weer in gebruik genomen moet worden. Een enkeling was voorstander om het Raadhuis een museale functie te geven, maar de meerderheid gaf aan dat Het Raadhuis moet blijven functioneren als raadhuis met Dudok en Gispen.

Gispen ontleed

Elise Meier, conservator van de Stichting Gispen Collectie, gaf voor de pauze een korte toelichting op de tijdelijke expositie ‘Gispen ontleed’ te bezoeken. Aan de hand van enkele bekende Gispenmeubelen is te zien hoe deze vervaardigd werden. De begeleidende teksten, afbeeldingen en objecten, waaronder onderdelen van de meubelen en lampen, laten de bezoeker kennismaken met een hele andere kant van de Gispen-iconen. De Gispen expositie is tot en met zondag 26 maart te zien in het Dudok Architectuur Centrum. Het Centrum is open op donderdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. Meer informatie: www.dudokarchitectuurcentrum.nl

Rondleiding

Ook voor het laatste onderdeel van het programma, een rondleiding door het Raadhuis met aandacht voor Gispen meubels en licht, was erg veel belangstelling. Twee keer 3 groepen van 25 a 30 personen bekeken onder leiding van 3 gidsen het Raadhuis.

Citaat Dudok uit 1928: niet teveel terugkijken: het verleden heeft waarde als steun voor het heden.

<fotografie Luuc Jonker>