26/04/22

Verrassendende blik op toekomst Hilversum tijdens stadsgesprek ‘De jeugd aan zet’

Tijdens het stadsgesprek ‘De jeugd aan zet’ op 22 april 2022, presenteerden leerlingen van het Roland Holst College, Alberdingk Thijm Scholen en De Dubbeldekker met maquettes en kunstwerken op verrassende wijze hun visie op de toekomst van Hilversum. Het stadsgesprek in de Burgerzaal van het Raadhuis was het sluitstuk van drie educatieprojecten die de scholen samen met het Dudok Architectuur Centrum en Stichting Omgevingseducatie hadden doorlopen.

In januari zijn het Dudok Architectuur Centrum en Stichting Omgevingseducatie met de drie scholen gestart met de educatieprojecten. De resultaten van de drie projecten kwamen samen in het stadsgesprek en werden beoordeeld door een team van deskundigen, bestaande uit Lieneke van Campen (Karres en Brands), Irmgard van Koningsbruggen (DAC), Jan Willem Tap (Bureau Nieuwe Gracht) en Daan Russcher (beeldend kunstenaar). Vervolgens gingen de leerlingen met het panel en de aanwezigen in de zaal in gesprek over hun plannen, kunstwerken en ontwerpen. Een inspirerende verdiepende dialoog was het resultaat.

Leerlingen van het Roland Holst College bezochten onder begeleiding van een gids van het Dudok Architectuur Centrum drie plekken in Hilversum en ontwikkelden een plan en een denkrichting voor de toekomst. Een beweegbaar terras op het marktplein, een park en zwembad bij het Oosterspoorplein en een mix van wonen en bijzondere voorzieningen in de oude bibliotheek. Opvallend was de behoefte aan groen en fijne plekken om te ontmoeten.

De leerlingen van 3 mavo van het Alberdingk Thijm College verdiepten zich, na een les over fotografie, met een gids van het Dudok Architectuur Centrum in vier locaties: het raadhuis van Hilversum, de Noorder begraafplaats, Landgoed Zonnestraal en de prehistorische grafheuvels op de Hoorneboegse hei. Onder  begeleiding van twee kunstenaars (Daan Russcher en Geertje Brandenburg) transformeerden zij zelfgemaakte foto’s tot prachtige kunstwerken met bijzondere verhalen.

Groep acht van De Dubbeldekker is onder leiding van landschapsarchitect Lieneke van Campen op bezoek geweest bij Karres en Brands, bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouw. Zij kregen een rondleiding door het bureau en een toelichting over het beroep van architect. Hoogtepunt was om met een VR-bril door een project te lopen. Met de verzamelde kennis zijn deze basisschool leerlingen in groepjes aan de slag gegaan met het ontwerpen van hun ideale buurthuis. Vier prachtige maquettes met bijzondere details en ook aandacht voor duurzaamheid zijn het resultaat.

Luuc Jonker, directeur Dudok Architectuur Centrum: “We kijken met alle betrokkenen terug op een geslaagde middag waar de jeugd inderdaad aan zet was en op een prachtige manier heeft bijgedragen aan een inhoudelijke dialoog over erfgoed, architectuur en stedenbouw. We hebben de ideeën en inspiratie gedeeld met het team Omgevingsvisie 2040 van de gemeente en ze worden meegenomen naar een symposium in november. Iedereen was enthousiast over de waarde van cultuureducatie en de meerwaarde van deze samenwerking. Doel is om ook komend jaar een aantal gezamenlijke projecten uit te voeren.”

Resultaten bekijken
De kunstwerken en maquettes zijn te bezichtigen in het Dudok Architectuur Centrum tijdens openingstijden van het Dudok Architectuur Centrum.

Beeldverslag van Stadsgesprek ‘De jeugd aan zet’ van 22 april 2022
website: sbddesign.nl