Dudok Architectuur Centrum, Hilversum

NIEUWS | 20/07/2018

Vijf ontwerpers geselecteerd Hilversum verlicht – Persbericht

Vijf ontwerpers geselecteerd voor de volgende fase van “Hilversum Verlicht – Feestverlichting Mediastad Hilversum”

Stichting Centrum Hilversum is voornemens om, in samenwerking met Ondernemersvereniging HavenVaart en Ondernemersvereniging Gijsbrecht, een nieuw feestverlichtingsconcept te realiseren. Daarbij zoekt de stichting aansluiting bij het karakter van Hilversum als Mediastad. In een Open Oproep werd gevraagd om een portfolio en een visie op de opgave. De uitschrijver daagt ontwerpers daarbij uit om bewegend beeld, geluid en licht in hun idee te betrekken. Het uiteindelijke ontwerp draagt bij aan de herkenbaarheid van Hilversum Mediastad; is het hele jaar door te gebruiken, onder andere bij andere feestelijke evenementen zoals de Nike City Run en Hilversum Alive; en maakt de geschiedenis, architectuur en stedenbouw van Hilversum zichtbaar.

De beoordelingscommissie is verheugd over de kwaliteit van de inzendingen en heeft vijf bureaus uitgenodigd om hun visie nader toe te lichten.

Op 9 september 2018 worden de drie finalisten bekend gemaakt. Zij zullen een ontwerp maken, dat vanaf 18 oktober 2018 tentoon wordt gesteld in het Dudok Architectuur Centrum. Op 1 november 2018 lichten zij hun visie toe in een publiek toegankelijk stadsgesprek. De winnaar wordt op 22 november 2018 bekend gemaakt, waarmee de eerste fase van dit project is beëindigd. Vanaf januari 2019 zal Centrum Hilversum starten met het vervolgtraject.

Lees hier de eerste aankondiging over Hilversum Verlicht met meer informatie.