4e Woningbouwcomplex
1921 / W.M. Dudok

Bosdrift 1-29 (oostzijde, van begin tot Begoniastraat), Hilvertsweg 4a-12 (westzijde, eerste 3 blokken van 2 huizen), Meidoornstraat 1-11 en 4-14, Hilversum

Het vierde gemeentelijke complex arbeiderswoningen ligt tegenover de Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift die ter plaatse van laanbeplanting is voorzien. Bij de bestudering van het gebied in 1915 merkte Dudok op, dat geprobeerd moest worden op het terrein tegenover de begraafplaats te bouwen.

Op een strook langs de Bosdrift lag namelijk een bouwverbod vanwege de tegenover gelegen begraafplaats. Door het terugleggen van de rooilijn bleek het toch mogelijk daar woningen te bouwen. De lelijke achterkanten van de oudere arbeiderswoningen konden daardoor worden verbloemd. De bebouwing werd geïnspireerd op de door hem en architect J.J.P. Oud ontworpen woningen in Leiderdorp: gesloten bouwblokken, die rust en intimiteit geven en waarbij de herhaling niet opvalt. Het bouwblok kreeg accenten voor een sprekende silhouetwerking. Op het terrein in de punt, op de splitsing van Bosdrift en Hilvertsweg, moest een openbaar gebouw komen.

Dudok heeft er een badhuis gebouwd met een slanke schoorsteen. In het complex is ook de in 1922 gebouwde en uit de omliggende grasvelden oprijzende Dr. H. Bavinckschool opgenomen. De hoeken zijn scherp en door de opbouw uit blokvormige volumes.

Bron: Annette Koenders, Hilversum. Architectuur en Stedenbouw 1850-1940, Zwolle (2001).

Download hier de architectuurwandeling ‘Bloemenbuurt Hilversum’

Architect

Willem Marinus Dudok (1884-1974)

Periode

1920-1921

Locatie

Bosdrift 1-29 (oostzijde, van begin tot Begoniastraat), Hilvertsweg 4a-12 (westzijde, eerste 3 blokken van 2 huizen), Meidoornstraat 1-11 en 4-14, Hilversum

Meer beelden

De website dudok.org is een initiatief van enkele bewonderaars van het werk van Willem Marinus Dudok. De site bevat vooral veel beeldmateriaal van alle ontwerpen van Dudok die ooit zijn gebouwd. Het Dudok Architectuur Centrum en dudok.org werken op onafhankelijke basis samen door beeldmateriaal en informatie met elkaar te delen en incidenteel samen te werken aan projecten.
website: sbddesign.nl