Botenloodsen en toiletgebouw
1935-1936 / W.M. Dudok

Vreelandseweg 56

Als werkverschaffingsproject voor werkloze jongeren werden in de sporthaven twee botenloodsen gebouwd. Naast het watersportpaviljoen, eveneens een ontwerp van Dudok, ontwierp de architect een houten schuur met een hoge pannen kap en een brede deuropening. Ernaast kwam een klein toiletgebouwtje. Een tweede loods diende voor de berging van roeiboten, en huisvestte tevens een werkplaats, bestuursruimte en kleedkamers.

Architect

Willem Marinuss Dudok (1884-1974)

Periode

1935-1936

Locatie

Vreelandseweg 56

Meer beelden

De website dudok.org is een initiatief van enkele bewonderaars van het werk van Willem Marinus Dudok. De site bevat vooral veel beeldmateriaal van alle ontwerpen van Dudok die ooit zijn gebouwd. Het Dudok Architectuur Centrum en dudok.org werken op onafhankelijke basis samen door beeldmateriaal en informatie met elkaar te delen en incidenteel samen te werken aan projecten.
website: sbddesign.nl