Fabritiusschool

1925-29 | W.M. Dudok | Fabritiuslaan 52 en Ruysdaellaan 6, Hilversum

In 1925 ontwierp Directeur Publieke Werken W.M. Dudok (1884-1974) een openbare lagere school aan de Fabritiuslaan. De school werd in 1929 uitgebreid met een school voor kleuters langs de Ruysdaellaan. Dudok paste het uiterlijk van de scholen aan bij de – toen nog – landelijke en onbebouwde omgeving. De scholen kregen witgepleisterde gevels en een rieten kap. Het is het enige schoolcomplex met rieten kap dat de architect in Hilversum ontwierp. Na een brand in 1985 werd het schoolcomplex herbouwd, in 1991 volgde aanwijzing als Rijksmonument.

Sober

In 1925 verzocht het hoofd van de Openbare Lagere School aan de Koningsstraat, de heer P.J. van Dijk, de gemeente om een nieuwe lagere school te bouwen. Er was een enorme toeloop van leerlingen uit de in aanbouw zijnde wijk in de omgeving van de Gijsbrecht van Amstelstraat en de Eikbosserweg. De gemeente ging akkoord met de bouw van een school bestaande uit zeven lokalen en een gymnastieklokaal, die moest kunnen uitgroeien tot een school met veertien lokalen. Vanwege de gemeentefinanciën moest het gebouw ‘zoo sober mogelijk worden opgetrokken en ingericht’.

Ontwerp

De school werd gebouwd op een hellend terrein en bestond uit twee verdiepingen. Op de begane grond waren vier en op de verdieping drie leslokalen ondergebracht. Het gymnastieklokaal werd onder een schuine hoek geplaatst en was een laag bouwvolume onder een ver overstekende kap. De ingang werd gemarkeerd door een hoge schoorsteen. Hier lagen ook de kamers van het schoolhoofd en de onderwijzers. De gang lag aan de voorzijde achter een meer gesloten gevel. De lokalen die aan de gang lagen keken uit op het schoolplein. De school heette School nummer 14 en kreeg later de naam Fabritiusschool. Rondom de school liet Dudok een gazon en beplanting aanleggen door plantsoenopzichter J.H. Meijer.

Uitbreiding

Direct na de opening van School nummer 14 in 1927 werd al begonnen met de bouw van School nummer 16, de latere Ruysdaelschool. Deze werd geopend in 1929. De Ruysdaelschool bestond uit één verdieping met zeven lokalen. De ingang kwam te liggen aan de Ruysdaellaan. Er was geen verbinding tussen beide scholen. Wel werd het speelplein en de gymzaal door beide scholen gebruikt. In 1971 werd de Ruysdaelschool wegens gebrek aan leerlingen opgeheven. Het leeg gekomen bouwdeel werd in gebruik genomen door de Fabritiusschool.

Herbouw

Op 23 april 1985 werd het schoolcomplex door een felle brand verwoest. De school werd herbouwd door architectenbureau A.A. Bos en Partners. De gymnastiekzalen werden vergroot en in de muren tussen de gangen en de lokalen werden schuifwanden aangebracht. In 1987 kon de herbouwde school opnieuw worden geopend. Het gebouw werd van buiten bijna helemaal in de oude staat hersteld, van binnen werd het geheel gemoderniseerd.

Download hier een fietstocht langs de scholen die ontworpen zijn door architect Dudok

Architect

Willem Marinus Dudok (1884-1974)

Periode

1925-1929

Locatie

Fabritiuslaan 52 en Ruysdaellaan 6, Hilversum

Extra informatie

Een overzicht van scholen van Dudok is te vinden op de site dudok.org in de categorie scholen.

De website dudok.org is een initiatief van enkele bewonderaars van het werk van Willem Marinus Dudok. De site bevat vooral veel beeldmateriaal van alle ontwerpen van Dudok die ooit zijn gebouwd. Het Dudok Architectuur Centrum en dudok.org werken op onafhankelijke basis samen door beeldmateriaal en informatie met elkaar te delen en incidenteel samen te werken aan projecten.

 

website: sbddesign.nl