Funeraire werken algemeen

Funeraire werken

De behoefte aan begraafplaatsen nam in de eerste helft van de vorige eeuw toe met de groeiende bevolking. Elke gemeente diende een eigen gemeentelijke of algemene begraafplaats te hebben. Cremeren was nog niet wettelijk toegestaan maar werd, uit hygiënisch oogpunt, vooral door medici aanbevolen en werd door de overheid gedoogd.

Voor de gemeente Hilversum ontwierp Dudok in zijn carrière twee begraafplaatsen. Voor het Crematorium Westerveld in de gemeente Velsen ontwierp hij meerdere gebouwen waaronder enkele urnengalerijen en een aula. Voor diezelfde gemeente ontwierp de architect ook de algemene begraafplaats Duinhof.

Sober en strak

Van begraafplaatsen moest een stemmige en monumentale werking uitgaan, vond Dudok. Door de architectuur eenvoudig en bescheiden te houden werd een plechtige sfeer gecreëerd. Een sober gebruik van materialen, afwisseling tussen hoge en lage bouwvolumes, overstekende dakranden en een stemmig kleurgebruik, het zijn de typische kenmerken van zijn aula-gebouwen waarin we de architect zonder moeite herkennen.

Coulissenwerking

In tegenstelling tot de gebruikelijk landschappelijke aanleg met slingerpaden beoogde Dudok een strenge en ordelijk inrichting van de begraafplaatsen zelf. Dit bracht rust en een intieme sfeer bij de graven, die rondom een middenveld of hoofdlanen werden gegroepeerd. De aanleg was zodanig dat er een perspectivische werking van uitging en de beplanting zorgde voor een ruimtelijke coulissenwerking.

Natuurlijke omgeving

Begraafplaatsen dienden buiten de bebouwde kom te worden aangelegd, maar werden vaak door snelgroeiende bebouwing ingehaald en omsloten. Dat gebeurde ook met de Noorderbegraafplaats (1927-1930) maar de veel later aangelegde begraafplaats Zuiderhof (1958-1964) vormt nog steeds een fraaie en natuurlijke afsluiting van de bebouwde kom en gaat naadloos over in de heidevelden ten zuiden van Hilversum. Begraafplaats Duinhof in Velsen (1959-1961) volgt in zijn aanleg het omringende duinlandschap.

Extra informatie

Een overzicht en beeldmateriaal van Dudoks funeraire werken vind je op de site dudok.org in de categorie funeraire werken

De website dudok.org is een initiatief van enkele bewonderaars van het werk van Willem Marinus Dudok. De site bevat vooral veel beeldmateriaal van alle ontwerpen van Dudok die ooit zijn gebouwd. Het Dudok Architectuur Centrum en dudok.org werken op onafhankelijke basis samen door beeldmateriaal en informatie met elkaar te delen en incidenteel samen te werken aan projecten.

website: sbddesign.nl